Zimmet çıkmaması içmağara, şube müdürlüğüne vekalette bu detaya ilgi

Kamuda Kat Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten atanmak içmağara çoğu kurumda hoppadak süre şartı kayran alırken, şube müdürlüğüne vekaleten atanmak için daha aşkın şüst aranmaktadır.

Kamudaki Daire Başkanı veya Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına asaleten yahut vekalaten yapılacak atamalarda, 1. basamaklı kadrolar içmağara 10 yıl hizmet yeterlidir.

Şube müdürlüğüne yapılacak asaleten yahut vekalaten atamalarda ise hizmet süresi şartı biricik başına yeterli değildir. Hizmet süresi şartına arttırma olarak, bazı madun görevlerde belirli süre çalışmış görünmek veya bazı bölümlerden uğratmak şartı aranmaktadır.

Asaleten yapılacak atamalarda geçerli olan bu ayaklık, vekalet ücreti ödenmesine esas vekaleten atamalarda geçerlidir. Örneğmağara, şube müdürlüğüne vekalet halinde hem özel bakım tazminatı farkı hem üstelik ek ömersiye farkının alınabilmesi içmağara, atanacak kişinin asaleten atanma şartlarına taşıyan olması gerekmektedir.

Bir belediyede örneğin huzurevi müdürlüğü kadrosuna yapılacak atamada hizmet süresi şartına arttırma olarak şef, ehlivukuf kadar bazı kadrolarda sunu birkaç 2 yıl çalışmış gelmek gerekmektedir. Esasen bili işleri müdürlüğüne vakit kaybetmeden görevle ilişik bölümlerden mezun olanlar atanmalıdır.

Fakat pratikte bu madun görevde çalışmış olma yahut bazı bölümlerden mezun olma şartına uyulmadan vekaleten nasıp yapılmakta ve atanan kişiye vekalet ücreti ödenmektedir. Bu format, denetimler sırasında ortaya çıkınca üstelik hangi yazık kim, atanan kişveli, geriye doğru zimmet çıkarılmaktadır.

Özellikle şube müdürlüğüne atanan kişilerin giderek mağdur olmaması için bu detaya ilgi etmesi gerekmektedir.

Share: