Yükseköğretim personeline eskimemiş düzen bağı mevzuatı bittabi uygulanacak?

7243 dar Kanun sonrası yükseköğretimde vazifeli akademik, idari ve işçi statüsündeki personele düzen bağı mevzuatında cezalar farklı kanunlara tabi kendisine uygulanacak!

Yükseköğretim kurumlarında vazifeli akademik ve idari personelin disiplin hükümlerine dair belgisiz süreç kısaca ilkokul yılı fazla süredir devam etmekte iken, bildirme nihayetinde 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’bile yayımlanan 7243 sınırlanmış Yükseköğretim Kanunu ve Bazen Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla disiplin cezaları yenilendi.

Ilkokul almanak süreci kronolojik namına aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

1- Uzun Uzun bire bir süre geçerli “Yükseköğretim Kurumları Tutumlu, Memurları ve Tedrisat Elemanı Sıkı Düzen Yönetmeliği” ile üniversitelerde görevli personele sıkı düzen cezası verilmesinin Temel’ya muhalefet dokuma etmesiyle; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53 üncü maddesinde vadi düz aranjman 07 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’üstelik yayımlanan kararla İPTAL edilmiş olup, kararın Resmi Gazete’üstelik yayımlanmasından sonra başlayarak dokuz kamer sonra yürürlüğe girmesine değişmeyen verilmiştir. (AYM Kararına yayılmak amacıyla TIKLAYINIZ.)

2- İptal kararının gereği adına; 09 Meyan 2016 tarihinde yayımlanan 6764 basit Kanunla 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun disiplin hükümleri top revize, akademik ve yönetimsel personelin alacağı disiplin cezaları, sıkı soruşturmasında ana ilkeler ve itiraz uygulamaları gibi bir nice farklı başlık düzenlenmiştir. 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanunu’nun 53 üncü maddesine bakarak; Ihtar, Tayip, Aylıktan veya Ücretten Akçakesme, Rütbe İlerlemesinin Durdurulması veya Dangadak Çok Ücretten Akçakesme ve Amme Görevinden Emisyon Cezalarına karşılık mevrut eylemlere 2547 çevrilmiş Kanunda sıralanan fiillere arttırma kendisine 657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanununda vadi alan fiiller dahi dahil yapılmak aracılığıyla bire bir bakıma genel yasa olan 657 mahdut Kanundaki hükümlerin üniversitelerde görevli personele uygulanabilmesine olanak sağlanmıştı. (6764 mahdut Kanuna ulaşmak amacıyla TIKLAYINIZ.)

3- Bu yasalı düzenleme için bile Temel Mahkemesi nezdinde İPTAL davası açılmıştır. AYM bu yol, “2547 basit Kanunda yapılan düzenleme ile ululuk ve finans yükseköğretim kurumlarında fariza eden öğretim elemanı, görevli ve ayrıksı personeline uygulanacak düzen bağı cezalarını mucip fiillere 657 basit Kanundaki disiplin cezası mucip edim ve hallerin ilave edildiği, üniversite öğretim elemanlarının işyar statüsünde olmadığı halde bu statüye ilgilendiren disiplin hükümlerine bağımlı tutulmalarının amacı aşan benzeri aranjman olduğu, 2547 sayılı Yasa kapsamındaki personelin seçme iki kanunu dikkate kabul etmek zorunda bırakıldığı” tabir edilerek 53 üncü maddesinde vadi düzlük “657 sınırlanmış Kanundaki fiillere ilave olarak” ibarelerini iptal etmiş; benzer şekilde kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 17 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlayarak dokuz ay bilahare yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. (AYM Kararına yansımak üzere TIKLAYINIZ.)

4- Akıbet kendisine, AYM kararındaki gerekçeler dikkate alınarak Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı 7243 sınırlanmış Kanunla birlikte tedrisat elemanları, memurin ve işçiler karşı disiplin cezaları ile ilgilendiren karmaşık düzene sonuç verdi. (Kanuna ve yapılan değişikliklere ulaşmak amacıyla TIKLAYINIZ.)

Ilkokul yılın sonunda geldiğimiz noktada tedris elemanları, memurin ve işçiler üzerine uygulanacak sıkı düzen hükümlerini aşağıdaki tablodaki kadar özetleyebiliriz:

Yukarıdaki tablodan anlaşılabileceği amacıyla, 2547 dar Yükseköğretim Kanunu’nun 53/b maddesinde yapılan düzenleme sonucunda, tedris elemanları dışında iş sözleşmesiyle etkin personel 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve hizmet akdi yahut dolgun gelişim sözleşmesine bağımlı olup; memurin üzerine ise 657 az Fehamet Memurları Kanununun 125 inci maddesi uygulanacaktır. Talim elemanlarına verilecek cezalar ise mezkur kanunun 53/b-1 ila 6 zir bendinde sıralanmıştır.

Mavera yandan, memurin ve tedrisat elemanları üzerine düzen bağı cezaları aut, “Düzen Bağı soruşturması ve defans hakkı, Görevden uzaklaştırma, Zamanaşımı, Düzen Bağı cezası ita yetkisi, Disiplin cezası verilmesinde uygulanacak esas ilkeler, Disiplin kurullarının teşekkülü, İtiraz, Can dosyasında saklama” hususlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde sıralanan hükümler uygulanmaya bitmeme edilecektir.

Güç Düz KAPLAN

Share: