YTB’nin burs programları başvuruları sona eriyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından dar dışında yaşkilitsiz küreksiz vatandaşların başarılı çalışmalarını yetiştirmek ve akademik hayatlarına katkı arz etmek içmağara farklı alanlarda zar edilen burs programlarına başvurular, 1 Ağustos 2022 tarihinde son buluyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından dar dışında yaşdegaje vatandaşların eğitim hayatlarını pekiştirmek ve genç kuşağın gelişimine katkı arz etmek için farklı alanlarda hazırlanan burs programları 1 Ağustos 2022 tarihinde son buluyor.

Mikro Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı

YTB, ancak dışında yaşbelirtik Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla “Sıkıntılı Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı”nı hayata geçiriyor. Programa, yurt dışında daimi celse hakkına topluluk olanlar, çifte vatandaş ve semavi kartlılar başvurabilecek. Yüksek lisans eğitiminin ibret dönemleri, Türkiye’birlikte belirlenen üniversitelerde yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek. Programa akseptans edilecek adaylardan, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, Türk çocuklarına anadillerini öğretme üstüne roller üstlenmeleri bekleniyor.

Ev Dışı Vatandaşlar Lise Ikmal Başarı Bursu

Yetersiz dışında yaşaçık gençler arasında lise eğitimini ikmal oranları ve ortaöğretim başarı oranları temas geçsunma gün artıyor. YTB de gençlerin lise eğitiminde başarılarını “Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Başarı” bursu programı ile ödüllendirerek onları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Programa, bulundukları ülkelerde bitirme sınavlarını (Abitur, Baccalaureat, Matura üzere) başarılı kendisine tamamlayanlar ve tekmil sınavı sıfır ülkelerden lise diploması bulunanlar başvurabilecek. Burslardan 1 Ağustos 2022 tarihine kadar çıkışlı olan vatandaşlar ve gökçe deneyli sahipleri yararlanabilecek. Program çerçevesinde herhangi bir büyükelçilik ve başkonsoloshane bölgesinde arz başarılı öğrenci, bu tek seferlik burs imkanından faydalanabilecek.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu

Bilgelik, mühendislik, sağlık, toplumsal ve beşeri ulum alanlarında; lisans, yüksek lisans yahut doktora programından mezun olan ancak dışındaki vatandaşlar üstelik “Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları” çerçevesinde desteklenecek. Burs programından ülkelerin had sisteminde genişlik bir iki yüzde 80 başarılı olan, vatandaşlar ve mavi deneyli sahipleri yararlanabilecek. Program burs başvuruları tamamlanana büyüklüğünde çıkışlı olabilecek adayların başvurusuna bile açık.

Acele ve Araştırma Bursu

Yurt dışında yaşvazıh vatandaşlar arasında doktora ve yüksek lisans yaparak başarılı çalışmalara imza atanlar YTB’nin “Acele ve Araştırma Bursu” ile ödüllendiriyor. Güçlükle dışında ayrımsız yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, acele aşamasında evet dahi acele aşamasına geçmek üzere olan adaylar bu programdan yararlanabilecek. Adayların dar dışında yaşengelsiz vatandaşları ait konularda yaptıkları acele araştırmaları değerlendirmeye alınacak.

Burs programlarına sonuç başvuru tarihi 1 Ağustos 2022

Programlara başvurular 1 Ağustos 2022 tarihine büyüklüğünde “basvuru.ytb.gov.tr” sayfasından alınacak. Burs programları hakkında detaylı bilgileri ise “https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/” sayfasından ulaşılıyor.

Share: