Yönetmelik değişti: Avukat beyanı tutanağa girdi

Yakalama, gözaltına kabul etme ve ifade kabul etme yönetmeliği değişti. Avukat beyanı bile tutanağa girdi. İfade Tutanağı formatı üstelik değişti.

Yakalama, gözaltına ahiz ve tabir kabul etme sürecinde avukatlara müteveccih engellemeler sık sık gündeme geliyor.

Akıbet olarak Saygınlık Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar saatlerce araçlarda uğramış, kaba engelleme görmüş, müvekkillerine ulaşmaya etkin avukatlar saatlerce bekletilmiş ve görüşmeleri engellenmişti.

Avukatların inanma müdürlüklerinde yaşadıkları zorluklara ilgilendiren kalan şikayetleri üstüne yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Hak Bakanlığı yayınladığı yeni yönetmelikle avukatların beyanlarının bile tutanağa geçirilmesini hükme bağladı.

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Uymazlık Yapılmasına Dayalı Talimatname antetli düzenlemeyle, eski yönetmeliğe “Müdafiin beyanı ve değme makule müdahalesi tutanağa geçirilir” cümlesi eklendi. Esbak yönetmelikte “bildirme” ifadesi meydan almıyordu.

HAT BILE DEĞİŞTİ

Bakir düzenlemeyle basılı İfade Tutanağı formatı dahi değiştirildi. Tutanağa, “Müdafiden soruldu” başlıklı benzeri sektör eklendi.

Share: