YÖK’ten, ÖYP’lilerin zorunlu hizmetine dayalı açıklama

674 az Kanun Hükmünde Kararname ile statüleri değiştirilen ÖYP Araştırı Görevlilerinin mecburi hizmet yükümlülükleri için Yükseköğretim Oturmuş yetişkin benzeri görüş verdi.

674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile statüleri değiştirilen ÖYP Araştırma Görevlilerinin mecburi bakım yükümlülükleri için Yükseköğretim Müesses heybetli benzeri düşün verdi.

İŞTE YÖK GÖRÜŞÜ

DEĞERLENDİRME

Yükseköğretim Kurulunun vermiş olduğu bu görüşe göre ortaya çıkan ahval şunlardır :

1- 2547 az Kanunun 35 inci maddesi gereğince lisansüstü eğitimine bitmeme fail fakat kadrosunun bulunduğu üniversite vasıtasıyla baştan 33/a statüsüne ataması yapılmayanların istifa etmesi, eğitimde rate olması yahut müstafi sayılması üzere durumlarda zorunlu hizmet yükümlülükleri olamaz ve imzaladıkları senetler batıl olacaktır.

2- 2547 dar Kanunun 35 inci maddesi mucibince gördükleri lisansüstü eğitimleri tamamlayarak kadrolarının bulunduğu üniversitelere kavrayışsız dönen araştırma görevlileri eğer ilişik yükseköğretim kurumları marifetiyle yeniden 33/a’ya bakarak atamaları yapılmazsa zorunlu bakım yükümlülükleri mümteni ve imzaladıkları senetler asılsız olacaktır. Bu durumda olan kişiler maalesef “doktora mezunu aylak” kendisine gayrı yükseköğretim kurumlarında yardımcı doçent kadrosu arayacaklardır.

3- ÖYP Araştırma Görevlilerinin 2547 çevrilmiş Kanunun mülhak 30 uncu maddesinde sunulan yetkiye binaen yeniden 33/a statüsüne atamaları yapılanların zorunlu bakım yükümlülükleri üniversitelerine cebin bitmeme edecektir.

Kısaca YÖK yazısında ÖYP Araştırı Görevlilerine şurası diyor; üniversite seni istiyorsa mecburi bakım yükümlülüğün var, darülfünun seninle yolunu ayırırsa zorunlu hizmetin yok !

İşine gelirse…

Ağır Haklı KAPLAN

Share: