YÖK’ten lisans bütünleme hakkı sunulan ara sıra bölümler için kayırıcı tahsil kararı

YÖK, lisans bütünleme hakkı sunulan 13 bölümün keyif hizmetleri sınıfında sayılması gerektiğine değişmeyen verdi.

YÖK, Türk Afiyet Sen’in başvurusu konusunda oylumlu tıpkı karar aldı. YÖK’ten sendikaya verilen cevapta, Maliye Bakanlığının 2014 günlü görüşü dolayısıyla, lisans ikmal hakkı sunulan bölümlerin peş öğrenim sayılıp sayılmaması yönünden değil, hangi bölümlerin sağlık hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmayacağına dayalı düşünüm verileceği belirtildi.

SAĞLIK HİZMETİ SINIFINDA OLMASI AKLA YATKIN GÖRÜLMEYENLER

Bu kapsamda Asamble, İnsan Kaynakları Yönetimi, Hikmet, Zoootekni, Azık Teknolojisi, Biyoteknloji, tarımsal Biyoteknoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinin SHS’den sayılmayacağına değişmeyen verdi. Bu karar nedeniyle bu bölümlerde lisans eğitimi görmekte olanlar, önlisans bölümlerine bakarak dal tahsil sayılmayacağından bindirim ve tazminatları değişmeyecektir.

UYGUN GÖRÜLENLER

Diğer taraftan, YÖK, Keyif Yönetimi, evgin yardım ve Facia Yönetimi, Toplumsal Hizmet, Dirim Bilimi, Tagaddi ve Diyetetik, Gerontoloji, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Odyoloji, Çevirgeç ve Enformasyon Terapisi, Perfüzyon kabil bölümler ise Keyif Hizmetleri Sınıfından sayıldı. Bu bağlamda, bu bölümlerde lisans eğitimi görmekte olanların zam ve tazminatları artacak.

İPTAL KARARI ALINAN 2016 TARİHLİ DEĞIŞMEYEN

Öte yandan Kurul, 2016 günlü kararını bile halel etti. Bu kararda; İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı, Devir Yönetimi ve Kâtiplik Önlisans Programı, Buğulanmış Hizmet Hizmetleri Önlisans Programı, Şifahane Yönetimi ve Organizasyonu Önlisans Programı, Tıbbi Mümessilik ve Pazarlama Önlisans Programı, Sivil Defans ve İtfaiyecilik Önlisans Programı, Besin Teknolojisi Önlisans Programı, Toplumsal Hizmetler Önlisans Programı, Tıbbi Tevsik ve Kâtiplik Önlisans Programı, Yer Dulda, Önlisans Programı, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Önlisans Programı, Afiyet Eğitimi Bölümü, Keyif Yönetimi Bölümü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (lisans) Bölümü, Müstacel Arkalama ve Kıran Yönetimi Bölümü, Dokümantasyon ve Danışma Bölümü

İŞTE YÖK KARARI

Share: