YÖK’ten kazanç üniversitelerinde müteharrik talim elemanlarına ödenen ücretlere inceleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 9 kredi üniversitesinde yapılan inceleme sonucunda gâh mangır yükseköğretim kurumlarında, kanunda bariz düzenleme olmasına karşın görev yapan tedrisat elemanlarına ödenen ücretlerde celal üniversitelerindeki sevap artışının gözetilmediğinin evet de ücret artışının ittifak tarihleri mazeret edilerek ilgilendiren dönemlerde yapılmadığının anlaşıldığını bildirdi.

YÖK, tıkır yükseköğretim kurumlarında müteharrik talim elemanlarına ödenen ücretlere ilişik yazılmış izah yaptı.

2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu’nun munzam 8. maddesine 7243 basit Kanun’un 11. maddesiyle “Mangır yükseköğretim kurumlarında müteharrik tedrisat elemanlarına, unvanlarına göre büyüklük yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından bir iki ücret verilemez. Bu omur kapsamında ululuk yükseköğretim kurumlarında ödenen müşabih ücretin hesaplanmasında ilişik mevzuat uyarınca aylıklara ilgilendiren hükümlerin uygulandığı kadroya kapalı ödemeler dikkate alınır.” hükmünün eklendiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu hükmün, kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 17 April 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bu süreçte mangır yükseköğretim kurumlarında görev düzlük akademisyenler tarafından sevap ödemelerine ilgilendiren YÖK Başkanlığına gelen şikayet dilekçelerinin bir lahzada değerlendirmeye alındığı kaydedilen açıklamada, laf için 9 Küçük Ay 2022 günlü Yükseköğretim Yürütme Kurulunda; mangiz yükseköğretim kurumlarına talim elemanlarına ücretlerinin eskiden ve mevzuata makul yerine ödenmesi konusunda muktezi ilgi ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılması kararı alındığı bildirildi.

İlgili kararın mangır yükseköğretim kurumlarına 2 Mart 2022 tarihinde deklerasyon edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıksı taraftan basına yansıyan gâh tıngır üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgilendiren şikayetler ile akademik personelden ücretlerinin mevzuata akla yatkın belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikayetler üzerine 3 Mart 2022 günlü ve 5 April 2022 tarihli yazılarımızla toplam 9 kazanç yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetim Kurulu Başkanlığı eliyle tetkik başlatılmıştır. bahis konusu tetkikat Yükseköğretim Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır.

İnceleme raporlarında yer düz tespitlerde, bazı finans yükseköğretim kurumlarının kanunda münhal aranjman olmasına karşın görev yapan tedris elemanlarına ödenen ücretlerde kerem üniversitelerindeki ecir artışının gözetilmediği ya bile ecir artışının barışma tarihleri mazeret edilerek ilişkin dönemlerde yapılmadığı anlaşılmıştır.

bahis konusu tespitler çerçevesinde Kurulumuzun mezuniyet ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır.”

Share: