YÖK’ten, düzgü kadro uygulamalarına dair evvel yazı

Yükseköğretim Oturmuş, düzgü takım yönetmeliğinin yayımlanmasından sonra uygulamaya çevrik evvel yazısını üniversitelere gönderdi.

Bildiğiniz için, 02 Teşrinisani 2018 günlü ve 30583 dar Resmi Gazete’bile “Çap Yükseköğretim Kurumlarında Tedrisat Elemanı Düzgü Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak tıpkısı dönüş itibarıyla yürürlüğe girdi.

bahis konusu yönetmeliğin “GEÇİŞ HÜKÜMLERİ” başlıklı arızi 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte benzeri sektör, anabilim/ anasanat dalı yahut çığır yüksekokulu programındaki düzgü kol ilavesi tedrisat elemanları bulundukları kadrolarda fariza yapmaya bitmeme bedel. Gereksiz ve hafi öğretim elemanı kadroları ise rektörlüğe aktarılır. “düzenlemesi düz almıştır.

Özge taraftan, yönetmeliğin yayımlandığı günde karışma koyulmak üzere bugüne büyüklüğünde Resmi Gazete’dahi;

-02 Teşrinisani 2018 tarihinde; Ankara Saika Beyazıt Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi,

-03 Kasım 2018 tarihinde; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

-05 Son Teşrin 2018 tarihinde; Mardin Artuklu Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,

-06 Son Teşrin 2018 tarihinde; Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Isparta Kılgılı Bilimler Üniversitesi,

-07 Son Teşrin 2018 tarihinde; Balıkesir Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Dicle Üniversitesi,

Öğretim Üyesi ilanları yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde gereksiz ve gizli tedrisat elemanı kadrolarının ayrım yapılmaksızın Rektörlük bünyesine aktarılması öngörüldüğünden ve üniversitelerin birlikte peşpeşe verdikleri ilanlar sonrasında Yükseköğretim Yerleşmiş önceki yazısını uygulamada birlikteliği hatırlamak için üniversitelere gönderdi.

Buna göre;

1- 01 Kasım 2018 tarihi ve öncesinde yayımlanan öğretim üyesi kadroları haricindeki tamlık yersiz ve hafi kadrolar YÖK tarafından re’sen Rektörlük bünyesine çekilmiştir.

2- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 02 Kasım 2018 tarihinden önceki verilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesi kaydıyla, 02 Kasım 2018 tarihinde veya sonrasında zar edilen öğretim üyesi kadrolarının mezkur yönetmelik çerçevesinde değerlendirmek amacıyla,

a) Norm kapsamındaki kadroların tayin süreçlerinin tamamlanması istenilmiştir.

KAPAT X

b) Norm dışı niteliğindeki kadroların YÖK eliyle tekrar re’sen çekilerek ilanlar tahrip edilmiştir.

Ancak, buradaki dava üniversitelerin henüz ilişik yönetmelikte tanımlanan “ASGARİ KOL SAYISI” kavramı netleşmediğinden ne kadronun düzgü kapsamında, ne kadronun düzgü dışı ekip niteliğinde olduğu bilinmemektedir.

3- 02 Kasım 2018 tarihi ve sonrasında yayımlanması amacıyla Resmi Gazete’ye gönderilen umum öğretim üyesi kadroları tahrip edilmiştir.

İŞTE YÖK YAZISI

Share: