YÖK’ten 5 üniversite üzere rektör adaylığı referans ilanı

YÖK 5 darülfünun amacıyla Rektör adaylığı referans ilanı yayımladı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 703 sınırlanmış Kanun Mesabesinde Kararname ile ayrı ayrı 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sınırlanmış “Peş Kademe Amme Yöneticileri ile Amme Çalım ve Kuruluşlarında Nasıp Usüllerine Dayalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hükümleri ve “Rektör Adayı Doğmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzincan Binali Saika Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır.

2. Yukarıda mezkûr Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için muayyen olan şartları haiz adaylar aşağıdaki belgelerle 10/06/2022 tarihinden 24/06/2022 Cuma Namazı günü çalışma saati bitimine kadar Yükseköğretim Müesses Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

a) Müracaat dilekçesi

b) Kafa Koçanı Fotokopisi

c) Ekte verilen formatta Rektör Adayı Hikmet Formu

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair doküman

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; “Kamuda ve/yahut içtimai güvenlik kurumlarına gelmek kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde yahut azade namına bildirme beş altı beş sene çalışmış doğmak” şartını sağladığını gösterir belge

f) Bulunduğunuz yahut son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını dahi gösteren bakım döküm belgesi.

Kademe : Başvurular el ile Yükseköğretim Müesses Başkanlığına yapılabileceği kadar, ” rektoraday@yok.gov.tr ” adresine e-posta yoluyla da yapılabilir.

YÖK anons detayları üzere tıklayınız

Share: