YÖKDİL puanıyla başvuruda, alan ayrımı üzere yönetmelik değişikliği yapılmalı!

Üniversiteler, talimatname hükmüne göre, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımında YÖKDİL puanında düz ayrımı yapamaz. Fakat talimatname değişikliği yapılarak YÖKDİL puanıyla başvuran adayların kendi alanlarından puan alması koşulunun getirilmesinin harbilik açısından henüz makul tıpkısı uygulama olacaktır.

Bu yazımızda, üniversitelerin öğretim görevlisi ve asistan ekip ilanlarında Sağlık, Sosyal, Vukuf tutmak amacıyla üç değişik alanda yapılan YÖKDİL sınavında alan ayrımı yapıp yapamayacağını ele alacağız.

Bilindiği için, öğretim yardımcısı ve araştırma görevlisi kadrolarına referans şartları ve başka hususlar 9 Son Teşrin 2018 tarihli Resmi Gazete’dahi yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Talim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Methal Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

Anılan yönetmeliğin “Genel Şartlar” başlıklı 6/1-b maddesinde “ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Müesses marifetiyle kabul edilen merkezi ecnebi anahtar sınavından sunma birkaç 50 fakül yahut eşdeğerliği kabul edilen ayrımsız sınavdan bu nokta muadili ayrımsız benek almış görünmek gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı dilek edenlerin ön kıymetlendirme ve sonuncu kıymetlendirme aşamalarında ALES puanı 70 kendisine kabul edilir.” hükmü düz almaktadır.

Bu kapsamda, kerem ve dünyalık yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda merkezi ecnebi açkı sınavı YÖKDİL amacıyla minimal benek barajına kayran verilirken, adayların ilgilendiren sınavda ne alandan (Esenlik, Sosyal, Veri) bu puanı sağlamaları gerektiği hususunun üniversitelerce belirlenebileceğine dair bitirme verilmemiştir.

Söz Gelişi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne başvuran tıpkısı namzet Sosyal YÖKDİL puanıyla başvurabileceği kabil, Sınıf Öğretmenliği bölümüne birlikte Selen YÖKDİL puanlı benzeri adayın başvurma etmesinde bariyer bulunmamaktadır.

Her hangi büyüklüğünde fiili boyut böyle olsa birlikte, kişilerin kalp alanlarına göre ölçüldüğü ve buna bakarak yabancı vesile yetkinliklerinin belgelendirildiği düşünüldüğünde, adayların farklı alandan YÖKDİL puanı kullanmalarının akilane olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle, ilişik yönetmelikte bu konuda bir düzenleme yapılmak vasıtasıyla YÖKDİL puanıyla başvuran adayların kendi alanlarından puan alması koşulunun getirilmesinin hak yolu açısından henüz akıllıcasına bire bir uygulama olacağını değerlendiriyoruz.

Share: