YÖK, üniversitelerdeki doçentlik namzet sınavına uzaklık getirdi

Namzet imtihan koşulunu tıpkı üniversitede adına getiren ve kudretli olan ayrımsız doçent bir eksantrik üniversitenin yavuklu sınav şartını birlikte adına getirmiş akseptans edilecek. Antrparantez tıpkısı daha namzet sınava alınmayacak.

YÖK’ten üniversitelere zaman gönderilen genelgede, doçent kadrolarına atanma sürecinin seçkin mağduriyete kere açılmaksızın sağlıklı yürütülmesinin temini üzere alınan eskimemiş kararlar açıklandı.

YÖK’ün genelgesine bakarak doçent kadrolarına atamalarda yavuklu sınava ilgilendiren izlenecek misil:

1. Nasıp kriterlerinde aday sınav şartı kâin üniversitelerin doçent kadrolarına başvuran adaylardan, sözlü sınava girmeksizin doçent unvanını almış olanlar üzere Üniversitelerarası Kuruldan yargıcılar kurulu belirlenmesi arzu edilir. Dilek yazısında aday sınava girecek adayların T.C Etiket Numaraları ve isimleri ile doçentlik selen/hanek alanı belirtilir.

2. Adayın başvurduğu bilgelik/hanek alanına bakarak namzet sınav jürisi, Üniversitelerarası Asamble aracılığıyla belirlenir ve Üniversiteye bildirilir.

3. Namzet sınav sürecini rektör yürütür ve sonuçlandırır. Rektör, sınav için vacip fiziksel ve teknik imkanları hazırlamakla yükümlüdür.

4. Yargıcılar Kurulu aracılığıyla herhangi bir aday üzere iki bir halinde hazırlanan aday imtihan tutanağı, jüri başkanı eliyle sınavın yapıldığı darülfünun rektörüne yahut rektörün sınav üzere görevlendirdiği dekan yahut müdüre imza karşılığında teyit edilir. Sınav akıbet tutanağının bir nüshası ilişik üniversitece yürütülmekte olan atama işlemlerinde kullanılmak için adayın dosyasında tutulur, sair benzeşim ise Üniversitelerarası Kurula gönderilir.

5. Namzet sınavda liyakatli olan adaylara, müracaatları halinde Üniversitelerarası Asamble eliyle “Doçentlik Yavuklu Sınavı Başarı Belgesi” verilir.

6. Üniversitelerarası Kurulun düzenlediği “Doçentlik Namzet Sınavı Muvaffakiyet Belgesi”, doçent kadrolarına atanma kriterlerinde “yavuklu sınav” şartı mevcut üniversitelerin doçent kadrolarına başvurularda makbul doküman namına akseptans edilir; bu adaylar amacıyla ayrıca bire bir eksantrik aday sınav yapılmaz.”

Share: