YÖK, Laborant ve Veteriner Keyif Önlisans Programına ilişkin görüşünü değiştirdi

YÖK, 2006 yılında, Anadolu Üniversitesi Açıköğrelim Fakültesi Laborant ve Veteriner Esenlik Önlisans Programının, afiyet çalışanları amacıyla mesleki tıpkısı dal tahsil sayılması gerektiğine değişmeyen vermişti. YÖK Teşrinisani ayında bu kararını değiştirdi. YÖK’ün yeni kararına göre, Rum Üniversitesi Açıköğrelim Fakültesi Laborant ve Veteriner Keyif Önlisans Programı; yalnız “laborant” yahut “laboratuvar teknikerligi” kadrosunda çalışanlar amacıyla arka öğrenim sayılacaktır.

Sayı : B.30.0.E.ÖB.0.00.00.01/5583
Laf : AÖF Lab.ve Baytarlık Pr.

11.11.2009*036991

Sayın …

İlgi: 06/10/2009 günlü fax dilekçeniz.

04/11/2009 günlü Yükseköğretim Icra Müesses toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 mahdut Kanun’la ayrı ayrı 43/b. maddesi gereğince, Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı’nın; Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının Sağlık Çalışanları için bire bir üst tahsil olma kararları ile ilgilendiren kendisine “Esenlik Çalışanları” ifadesiyle afiyet alanında “laborant” veya “laboratuar teknikerliği” kadrosunda çalışanların belirtildiğine ilişkin görüşü dikkate alınarak, 18/08/2006 tarihli 2006.10.3666 basit kararın (Rum Üniversitesi Açıköğrelim Fakültesi laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının, sağlık çalışanları amacıyla mesleki bir üst öğrenim sayılması) fesih edilmesine, söz konusu programın “laborant” yahut “laboratuvar teknikerligi” kadrosunda çalışanlar için arka öğrenim olduğuna, gayrı esenlikle ilişkin kadrolar amacıyla peş tahsil olmadığına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla istek ederim.

F.Nur GÜMÜŞSOY UNCU
Genel Sekreter Yrd.

Share: