YÖK değişmeyen verdi… Doçent unvanını kayran mecmu akademik haklardan yararlanır

YÖK Umumi Kurulu doçent unvanını almış olmakla birlikte doçent kadrosuna atanmamış asistan ve koruyucu doçent kadrosunda olan öğretim elemanlarının zorunlu ibret yüklerinin ne olacağı ve mecburi öğüt yüklerini doldurmaları halinde ekleme ders ücreti ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde ise ne göstergelerin kullanılması gerektiği için değişmeyen verdi.

Alınan bu karar çerçevesinde;

ü Ne kadroda görev yaparsa yapsın 2547 dar Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında doçentlik unvanını alanların kadro unvanlarının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine aktarmak amacıyla doçentliğin seçkin cins akademik haklarından yararlanmalarına değişmeyen verilmiştir.

ü Aylıkları karşılığında kadro unvanının gerektirdiği görev ve sorumlulukları hesabına getirmeleri kaydıyla öğretim yardımcısı, lektör, asistan, eksper, terbiye talim planlamacısı ve şalter kadrolarında bulunanların haftalık öğüt yüklerinin 10 saat olarak belirlenmesine, bu saat üzerindeki öğüt yükleri üzere doçent göstergesi üzerinden munzam ibret ücreti almaları makul görülmüştür.

ü Yardımcı doçent kadrosunda olup doçentlik unvanını taşıyanların munzam ders ücretleri ise doçent eklenmiş göstergesi üzerinden verilecektir.

Diğer taraftan, Üniversitelerarası Kurul vasıtasıyla belirlenen bakir doçentlik kriterleri incelendiğinde, doçentlik sınavına başvuracak adayların arz bir iki tıpkısı zaman yöre lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde ders ita zorunluluğu getirilmiştir.

Bu nedenle, üniversitelerin asistan, bilirkişi, anahtar ve eğitim bilimi talim planlamacısı kadrolarında olanların doçentlik unvanı alabilmeleri için muhakkak ders ödeme şartını adına getirmeleri gerekeceğinden, ilerleyici dönemlerde doçentlik unvanı kayran ve asistan kadrosunda olan tedrisat elemanının olması mümkün olmayacaktır.

İŞTE YÖK KARARI

Share: