YÖK, ALES’ten muaf alanları belirledi

Yükseköğretim Müesses, öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda ALES’ten muafiyet hakkı sunulan bölümleri belirledi.

Bilindiği amacıyla, 09 Kasım 2018 günlü ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; “Öğretim Üyesi Dışındaki Tedris Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Antre Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Üzerine Talimatname”in 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte uzmanlık evet dahi sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, çığır yüksekokullarının Yükseköğretim Oturmuş yoluyla belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan şartı aranmaz.” düzenlemesi yapılmıştı.

Benzeri yönetmeliğin, 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında ise; “Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Oturmuş yoluyla belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda yeryüzü bir iki tezli faziletkâr lisans derecesine iyesi olmak ya dahi lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında bildirme bir iki iki sene tecrübe sahibi girmek şartı aranır.” İfadesi meydan almaktadır.

Bu kapsamda; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14 Son Teşrin 2018 tarihli toplantısına alınan karar çerçevesinde 21 alana alınacak öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak kişilerin ALES’ten muaf olmasına değişmeyen verdi.

Ayrıca, bu kapsamda atanacak öğretim görevlilerinde deneme şartı aranması halinde “sunma bir iki iki yıllık tecrübenin bağışıklık alanıyla” ait olması şart koşuldu…

İŞTE O ALANLAR :

1- Aşçılık

2- Atçılık ve Antrenörlüğü

3- Avcılık ve Melez Hayatı

4- Başmak Tasarımı ve Üretimi

5- Fayans Sanatı ve Tasarımı

6- Deri Konfeksiyon

7- Deri Teknolojisi

8- Tabii Çatı Taşları Teknolojisi

9- Endüstriyel Cam ve Seramik

KAPAT X

10-Anadan Görme Ahali Sanatları

11-Halıcılık ve Kilimcilik

12-Kozmetik Teknolojisi

13-Kuyumculuk ve Etki Tasarımı

14-Oto Boya ve Karoseri

15-Otobüs Kaptanlığı

16-Hususi Düzenlilik ve Koruma

17-Saç Bakımı ve Gösteriş Hizmetleri

18-Seramik, Içki ve Çinicilik

19-Sivil Havacılık ve Kabine Hizmetleri

20-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

21-Sualtı Teknolojisi

Share: