YLSY açkı kursu kontenjanları

2015 YLSYYurt İçi Araç Kursu Tercihleri..

Ülkemizin yetişmiş eş kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca sunulan burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere az dışına gönderilmeye adalet kazanan öğrencilerden, sıkı içinde düzenlenecek olan Almanca, Arapça ve Ä°ngilizce kurslarına katılacakların yabancı kurgu seviyelerinin belirlenmesi amacıyla 19 Aralık 2015 tarihinde Ankara, Antalya, Ä°stanbul ve Ä°zmir illerinde yapıulan kur tayin sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin az içi dil kursu tercihleri alınacaktır. (Sınav sonuçları güçlükle içi komütatör kursu tercihi işlemleriyle eş zamanlı namına REBUS’tan görüntülenebilecektir.)

Sınırlı içi miftah kursu tercihleri 26 Aralık 2015 (CumartesiSaat 22.00)28 Aralık 2015 (PazartesiSaat 23.59’a kadar) tarihleri arasında REBUS’tan alınacaktır. Kontenjanlara yerleştirme işlemleri, ağırşak merkezlerine tanımlanan kontenjanlar dahilinde öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. Dar içi vasıta başvurusu yapıp mazeretsiz namına kur belirme sınavı girmeyen, kırat tespit sınavına girip elverişsiz içi miftah kursu tercihi yapmayan evet üstelik ancak içi açar kursu tercihi yapıp yerleştiği ağırşak merkezinde açar öğrenimine başlamayan öğrenciler dar içi araç kursu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan bilahare açar kursu değişikliği yapılmayacaktır.

Kur tayin sınavına girmeyen öğrenciler yerleştirme işlemlerine katılamayacaktır. Bu öğrencilerden mazeretleri Bakanlıkça uygun bulunanlar, kendilerine yapılacak bilgilendirme doğrultusunda düzem belirleme sınavına girdikten sonradan, yeğleme etmiş oldukları illerde kendi düzem gruplarında boş artan kontenjanlara Bakanlıkça yerleştirilecektir.

Ağırşak merkezlerinin kontenjanları, kırat belirleme sınavı sonucunda ortaya çıiçki düzem grupları dağılımına göre belirlendiğinden bazı gruplara ayrılan kontenjan sayısı elan fazla iken, bazı gruplara daha sınırlı sayıüstelik kontenjan ayrılmıştır:

Ağırşak Merkezleri

Düzem Grupları ve Kontenjan Dağılımı

A1

A2

B1

B2

Akdeniz Üniversitesi (İngilizce)

10

10

11

10

Akdeniz Üniversitesi (Almanca)

21

10

10

Ankara Üniversitesi (İngilizce)

25

16

Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce)

12

11

21

10

Gazi Üniversitesi (İngilizce)

12

30

Hacettepe Üniversitesi (İngilizce)

30

10

İstanbul Üniversitesi (İngilizce)

13

26

11

İstanbul Maharet Üniversitesi (İngilizce)

13

14

36

Marmara Üniversitesi (İngilizce)*

100

100

100

100

Marmara Üniversitesi (Arapça)

10

10

10

Mutedil Doğu Ustalık Üniversitesi (Ä°ngilizce)

24

32

11

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce)

24

15

Yıldız Beceri Üniversitesi (İngilizce)

13

14

32

Marmara Üniversitesi’nde kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır. Ä°l tercihi Ä°stanbul olan seçkin düzem grubundan bursiyer sınırlama olmaksızın bu ağırşak merkezini yeğleme edebilecektir. (Bu ağırşak merkezi içmağara tabloda tanımlı kontenjanlar simgesel niteliktedir).

Elverişsiz içi şalter kurslarında sınıf açılabilmesi içmağara benzeri seviye grubunda minimum 10 (on) öğrencinin bulunması gerekmektedir, bu sayıevet ulaşılamadığı taktirde tıpkı ağırşak merkezinde sınıf açılabilmesinin kanuni imkanı bulunmamaktadır. Ağırşak merkezlerinde değme düzem grubunda sınıf açılacak öğrenci sayısına ulaşılamaması halinde, öğrenciler aynı ilde zat kırat gruplarında sınıf açılan diğer ağırşak merkezlerinin kontenjanlarına Bakanlıkça yerleştirilecektir. Bu durumdaki öğrencilerden ağırşak merkezlerinin kontenjan durumu dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak yerleştirme işlemini kabul etmeyenler, elverişsiz içi açkı kursu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Mikro içi komütatör kursları hafta içi beş gün ve bitmeme zorunluluğu esasına göre düzenlenmektedir. Bakanlıkça belirlenen kurallara uymayanlar, ağırşak merkezlerinin öğrenci sıkı yönetmeliklerine göre kurstan uzaklaştırma yahut çıkarma cezası alanlar ile devam zorunluluğu şartını sağlamayan öğrencilerin bursluluk hakları sona erdirilerek kendileri için yapılan harcamaların iadesi istenebilecektir.

Anne öğrenim (yüksek lisans evet birlikte doktora) için daraç dışındaki üniversitelerden akseptans kayran ya üstelik tam yabancı vasıta puanını kayran öğrenciler kurslardan istedikleri ahit ayrılabilirler; ancak içinde bulundukları 4 (dört) aylık döneme ilişhedef kendileri içmağara yapılmış olan tüm harcamalar borçlarına sayılır. Bu nedenle başlanmış olan 4 (dört) aylık dönemin tamamlanması öğrencilerin yararına olacaktır. Ev içi komütatör kurslarından ayrılan öğrencilerin komütatör öğrenimi için sıkıntılı dışına çıkış işlemleri, kurslara bitmeme fail öğrenciler için açılacak güçlükle dışı şalter başvuruş ve yeğleme döneminde yapılacaktır.

Güçlükle Dışı Araç Kurslarına Katılabilmek İçin Vacip Olan Puanlar

Sınav Adı

Kur/Benek

Arapça YDS / ÜDS / KPDS

50*

TOEFLIBT

79

TOEFLPBT

548

TOEFLCBT

211

CAE

B

CPE

C

FCE

C

PEARSON PTE Akademik

71

IELTS

6.0

TELC Deutsch GmbH ve Diğleşker Almanca Sınavlar

B2

* Çabucak Arapça çevirgeç öğrenimi gören ve sıkıntılı dışındaki öğrenimlerini Arapça olarak sürdürecek öğrenciler için geçerli akseptans edilecektir.

Yeğleme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

1. İşlem takvimi:

İşlem

Tarihler

Ancak içi vesile kursu tercihi

26 Aralık 2015 (CumartesiSaat 22.00)

28 Aralık 2015 saat (PazartesiSaat 23.59’a kadar)

2. Düzey tayin sınavına giren tüm öğrencilerin tercih işlemlerine katılması zorunludur.

3. Yeğleme işlemleri REBUS –> Öğrenci Modülü –> Hikmet Girişi –> Mikro İçi Miftah Kursu Tercihi ekranından yapılacaktır.

4. Çevirici kursu seçildikten sonradan KAYDET butonu ile yeğleme kaydedilecektir (Ekranda yeğleme edilen vasıta kursuna ilişhedef uyarı görülecektir).

5. Öğrenciler takkadak tercih ettikleri ve düzey belirleme sınavına girdikleri ildeki kurs merkezlerinde öz düzey grupları için açıulan kontenjanları

tercih edebileceklerdir.

KAPAT X

6. Yerleştirme işlemleri seviye gruplarına göre kurs merkezlerine tanımlanan kontenjanlar dahilinde öğrencilerin tercihi ve yeğleme zamanı önceliğine göre yapılacaktır.

7. Açar kursu için belirlenen kontenjan sayısı kadar öğrenci tercih yaptığında kurgu kursunun ilgilendiren düzey grubu diğçeri öğrencilerin tercihine kapanacaktır; ancak –tercih süresi

içerisinde– tercihini değiştiren öğrenci olması yerinde kur grubu yine diğleşker öğrencilerin tercihine açılacaktır.

8. Tercih işlemi içmağara tanıyemek süre içerisinde -yeğleme yapılmak istenen miftah kursunda boş kontenjan bulunması şartıyla- sistemde anahtar kursu değişikliği yapılabilecektir.

9. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonradan araç kursu değişikliği yapılmayacaktır.

Ä°lgililere duyurulur.

Share: