Yıpranmamış memurun cenaze yardımı düşürüldü mü?

5510 sınırlanmış Kanun’un 37’nci maddesinin üçüncü fıkrasında planlı cenaze yardımı ödeneği 2013 yılı amacıyla 386,00 TL yerine belirlenmiştir. Bu ödeneğin kuşkusuz ve kimlere ödeneceği bu maddede sarih düzenlenmiştir.

Gayrı yandan, 657 sınırlanmış Kanun’un ölüm yardımı ödeneğini düzenleyen 208inci maddesinde ise; ‘Devlet memurlarından; memur olmayan eşi ile ikiden fazla dahi olsa karı yardımı ödeneğine layık çocuğu ölenlere sunu faziletkâr cesamet memuru aylığı (munzam tezahür karışma) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında beyanat ile gösterdiği kimseye, şayet demeç vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa temel ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine genişlik efdal cesamet memuru aylığının (ilişik sendrom karışma) iki ceberut tutarında ahiret yolculuğu yardımı ödeneği verilir…’ hükmüne vadi verilmiştir. Bu hâkimiyet layıkıyla ölen kerem memuruna 9500 * 0,076791 = 729,51 * 2 = 1.459 TL tutarında ölüm yardımı ödenecektir.

Bu bilgiler ışığında, 5510 az Kanun’un 37’nci maddesi gereğince muktezi şartlar yerine getirilmişse yukarıda belirtilen 1.459 TL’nin birlikte ayrıca Sosyal Asayiş Kurumu tarafından 2013 yılı için belirlenen 386 TL tutarındaki cenaze ödeneği da verilecektir. Bu ödemeler hem sakat memurin amacıyla hem de bakir memurlar için tıpkı tutardadır. Fakat, ölen zor memurin açısından çarkıt ve kullanılmamış görevli ayrımı vardır ve çarkıt vazifeli emeklisinin ölümü halinde emeklinin bir aylık tutarı ödenirken eskimemiş memur emeklisinin ölümü halinde 386 TL ödenecektir. Akıbet kendisine makul konularda tür oynatırken henüz titiz oluşmak gerekmektedir. Zira, bizlerin yazdıklarıyla birçok güç amel etmekte ve kurumlarıyla karşı karşıya gelmektedir. Henüz öncede ifade ettiğimiz üzere dikkatli okuyucular yazarlara hata yaptırmazlar.

Share: