Yıpranmamış çıkışlı adaylar, ÇOMÜ ilanına başvuramayacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 37 sözleşmeli hemşire, sağlık teknikeri algı. Ancak repertuvar istediği için kullanılmamış çıkışlı adaylar başvuramayacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 37 kişilik sözleşmeli hemşire, dirim bilimci ve sağlık teknikeri alım ilanı yayımlandı. Tıklayınız.

Ancak hemşire alımında 1 ila 15 yıl arasında, sağlık teknikeri alımında ise 1 ila 3 yıl arasında birikim şartı aranıyor.

Bu birikim şartına ilave kendisine bazı kadrolarda TÜRKAK Ölçümlerinin Ä°zlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği eğitimi belgesine topluluk olma şartı aranmakta…

Bakir çıkışlı adayların, kişiye özel nitelikte açıldığı intibaı oluşturan bu kamu kurumu ilanına, birikim ve doküman şartlarından dolayı başvuramayacak olup, CÄ°MER üzerinden ÇOMÜ’ye başvurup şartların değiştirilmesini arzu etmeleri, kontra cevap aldıktan sonradan da Amme Denetçiliği Kurumuna konuyu taşımaları akla yatkın olacaktır. KDK’ya başvuru içmağara tıklayınız.

Share: