Yıpranmamış ALES kararı sonrasında, akademik başvurularda değişenler!

Bu yazımızda, Yükseköğretim Kurulunun mümasil zamanda almış olduğu ALES kararı sonrasında talim elemanı kadrolarına başvurularda dikkat edilmesi müstelzim incelikleri açıkladık.

Bilindiği için, Yükseköğretim Kurulunun araştırma görevlisi, öğretim yardımcısı, ehlihibre, okutman, çevirici ve eğitim talim planlamacısı kadrolarına başvurularda kullanılacak ALES benek türleriyle ilgilendiren kebir önemli değişmeyen aldığını 19 Eylül 2017 günlü haberimizde sizlerle paylaşmıştık.

Bu kapsamda, YÖK’ün aldığı değişmeyen sonrası nelerin değiştiğini, nelerin bire bir kaldığını ve bu çerçevede tedris elemanı kadrolarına başvuran adayların kafalarında oluşan istifham işaretlerini fethetmek adına kâh açıklamaların yapılması ihtiyacı görülmüştür.

Aşağıda hazırladığımız tabela üzerinden öğretim elemanı kadrolarında aranan ALES puan türlerini ve bahis ile ilgilendiren örnekler ile farklı açıklamaları görebilirsiniz.

UNVANLAR

YÖK KARARI

ÖRNEKLE AÇIKLAMA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Kadronun zar edildiği seksiyon/izlence ne alanda mektepli alıyorsa o alandaki ALES benek türü.

-Araba Mühendisliği Bölümüne alınacak Araştırma Görevlisi kadrosu üzere “SAYISAL ALES” nokta türü kullanılacaktır.

-Ekonometri Bölümüne alınacak Araştırma Görevlisi ilanında hem Ekonometri hem birlikte İstatistik bölümü mezunları başvurabiliyorsa, Ekonometriye “TM” ile öğrenci alındığından yalnızca “EŞİT AĞIRLIK ALES” puanı dikkate alınacaktır. İstatistik bölümü mezunlarının Sayısal ALES puanları dikkate alınmamaktadır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN, EKSPER, ÇEVİRİCİ, EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMACISI

Adayın lisans kat alanı hangi alanda ise o alandaki ALES nokta türünü yada kadronun car edildiği göz/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES fakül türünü tercihlerine bakarak kullanabilmeleri.

-İşletme Bölümüne alınacak Öğretim Yardımcısı kadrosu için şayet ilanda elden “İşletme” bölümü mezunlarının başvurması istenilmişse adaylar Denk Ağırlık ALES puanını kullanacaklardır.

-Yönetim Enformatik Sistemleri Bölümüne alınacak Öğretim Görevlisi kadrosu için ilanda “Elektronik Beyin Mühendisliği” mezunlarının başvurması istendiği takdirde, temas hangi büyüklüğünde Idare Bilişim Sistemleri Bölümüne Bedel Ağırbaşlılık ile öğrenci alınsa birlikte, adaylar tercihen ALES dijital puanı henüz yüksekse onu kullanabilecektir.

Hususi yetenekle öğrenci alınan Resim, Saz ile Beden Terbiyesi gibi bölümlere alınacak Öğretim Yardımcısı, Asistan, Lektör kabil kadrolarda adaylar hangi ALES puanı yüksekse nokta türü farkı aranmadan onu kullanabilecektir.

Yetişek Bilimleri Bölümüne ilişkin Eğitim Bilimi Programları ve Tedris, Eğitim Yönetimi, Eğitimde Istimara ve Istimara kabilinden Anabilim Dallarına alınacak Asistan kadrolarına başvurularda adayların lisans intaç alanına bakarak ALES puanları dikkate alınacaktır.

Örneğin, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalına alınacak kadroya başvuran tıpkısı Aritmetik Öğretmeninin Sayısal ALES puanı dikkate alınırken, Türki Öğretmeninin Sözel ALES puanı kullanılacaktır.

öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolara başvurularda kayran türü mütebeddil programlardan mezun olanların, lisans öğrenimine girdikleri ALES fakül türü yada çıkışlı oldukları programın zar edildiği tarihte mektepli aldığı alandaki ALES fakül türünü tercihlerine bakarak kullanabilecektir.

Çetince Dosdoğru KAPLAN

Share: