Yıllık iznini tüketici sözleşmeli personele mazeret izni verilir mi?

Doğruluk Bakanlığı, yıllık iznini mütemmim 4/B’li kontratlı personele, Esaslarda vadi düzlük mazeretlerin dışında ayrıca vesile izni verilemeyeceğini belirtti.

Hak Bakanlığı, almanak izinle ilişkin eke ayrımsız fikir verdi. bahis konusu görüşün dayanağını ise Kontratlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Esasların 9. maddesi oldu. Mezkur maddenin 8. fıkrası sadece almanak izin hakkı bulunmayan kontratlı personele, maddede tamlanan haller dışındaki mazeretleri zımnında tıpkısı uyuşma dönemi ortamında kullanılmak amacıyla arz çok 10 periyot ücretli bahane izni verilmesini öngörmüştür.

Türe Bakanlığı bu hükme atıfta bulunarak yıllık izninin tamamını kullanması nedeniyle müsaade hakkı bulunmayan sözleşmeli personelin, Esasların 9. maddesinin 5. fıkrasında tamlanan haller dışında, bahane izni kullanmayacağı yönünde fikir vermiştir.

Esasların 9. maddesinin 5. fıkrasında “Kontratlı personele isteği üzerine; eşinin tevellüt yapması halinde on dönüş, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi evet üstelik eşinin, çocuğunun, kendisinin yahut eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve gelişigüzel olay amacıyla yedi dolaşma ücretli kulp izni verilir.” hükmü saha almaktadır.

Dolaysıyla aşağıda kayran verilen görüş, 9. maddenin 5. fıkrasında meydan düzlük mazeretler dışında küsurat mazereteler üzere, 9. maddenin 8. fıkrasını esbabımucibe göstererek bahane izni verilemeyeceğini belirtmektedir.

Share: