Yeşil pasaport, benzeri unvanlı bazı memura var kimine ise yok

Bazı kamu kurumlarındaki hizmetli ve görevli unvanlı personel yeşil pasaport alabilirken tahminî 2 milyonun üzerindeki bir unvanlı iri benzeri kavil ise bu imkandan yararlanamıyor. Elbette olduğunu izah edelim.

Yeşil pasaport, mevzuatta hususi pasaport yerine düzenlenmiştir. 5682 çevrilmiş Pasaport Kanunu’nun ‘Özel Pasaportlar’ antetli 14’üncü maddesinde; ‘Türkiye Büyük Kavim Meclisi eski üyeleri, çarkıt bakanlar ile bir numara, ikinci ve üçüncü adım kadrolarda kâin yahut bu kadrolar fiyat gösterilmek veya T.C. Tekaüt Sandığı ile ilgilendirilip zor kesenekleri bu derecelerden kaçmak kanalıyla sözleşmeli namına çalıştırılan heybet memurları ve değişik kamu görevlilerine; Diplomatik Pasaport verilmesini müstelzim vazifelerden başka seçkin resmi yer ile yahut özlük hesaplarına ecnebi ülkelere gittikleri ant verilir. Bunlardan tekaütlük yahut çekilme sebepleri ile vazifelerinden şaz olanlara birlikte bu nevi pasaport verilir…’ hükmüne kayran verilmiştir.

bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre darülfünun mezunu memurların 1’inci dereceye büyüklüğünde yükselmesine değme engel bulunmamakla bu arada, 190 mahdut Genel Kol ve Usulü Hakkında Yasa Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca 1, 2, 3 ve 4’üncü dereceli görevli unvanlı kadro ihdas edilmemiştir. Yani, rastgele ne kadar darülfünun mezunu olan memurların kazanılmış adalet aylık kademe ve kademeleri, 657 mahdut Kanun’un 67’nci maddesine göre 1’inci dereceye büyüklüğünde yükselebilse üstelik kadro dereceleri 5’inci dereceden yukarıya çıkamamaktadır. Yukarıda düzlük sunulan hükümde grup derecesinin 1, 2 ve 3 olması gerektiği belirtildiğinden, kazanılmış adalet aylık adım ve kademesinin 1’inci derece olması dolayısıyla Özel Damgalı Pasaport(yeşil pasaport) alınması gibi değildir.

Çözme hakeza olmakla alay malay kâh kurumlarda çalışan memur ve hizmetlilerin kadro dereceleri değişik aranje olduğundan bunların 1 inci ve 3 üncü dereceye büyüklüğünde yücelme sorunu yoktur. İsterseniz bir örnekle konuyu somutlaştıralım. 6253 dar Kanununun eki ekip cetveline bakıldığı devir buut kilitsiz küreksiz görülecektir.

Buna bakarak, TBMM’de müteharrik memur unvanlı aynı personel 1 inci dereceli tıpkı kadroya yükselebilir, gene odacı unvanlı bire bir personel dahi 3 üncü basamaklı benzeri kadroya yükselebilir. Ayrıca, bu bağlamda oto onarım ustası, halıcı, dokumacı, sürücü, marangoz, açkıcı, ateşçi, boyacı-badanacı, aşevi, garson, erkek berberi ve müvezzi kabil kadrolarda bulunanlar yeşil pasaport imkanından faydalanmaktadırlar.

Share: