Yeni YÖK Başkanının önündeki sunma şişman sorun: 50-d araştırma görevlisi istihdamı!

Doktoraları bittiğinde atıl mütezayit canlı akademisyenler Yeni YÖK Başkanından bu sorunu çözecek adımlar atılmasını bekliyor!

Bilindiği amacıyla, yükseköğretim mevzuatımızda iki kabil asistan istihdamı (33/a: daimi araştırma görevlisi kadrosu, 50/d: doktora eğitimi bitince ilgilendiren kesilen kol) uzunca tıpkı süredir devam etmekte iken, 2547 basit Yükseköğretim Kanununda düzenlemeye gidilerek 1 Ocak 2018’den itibaren ihtişam yükseköğretim kurumlarına asistan atamaları 50/d statüsünde yapılmaktadır.

amma velakin, yüksek lisans eğitimlerine devam etmekte iken atanan kişilerle ilgili dahi düzenlemeye gidilerek, eğer faziletli lisans eğitimlerini tamamladıkları tarihten itibaren altı ay içerisinde doktora eğitimine başlamazlarsa kadrolarıyla ilişikleri kesilmektedir.

Yukarıda düzlük verdiğimiz mevzuat hükümlerinden görülebileceği için, yükseköğretim sisteminin evvel basamağı ve öğretim üyesi kadrolarının kaynağı kendisine adlandırdığımız araştırma görevlilerinin halihazırda takım güvencesi bulunmamaktadır. Mezkûr kadrolara atanan şahıslar doktora eğitimi bittiğinde seçkin geçiş süresi bile öngörülmeksizin kadrolarıyla ilişikleri kesilerek etkisiz kalmaktadır.

Kalifiye insanların 30-35 gözyaşı aralığında ailelerini kullanılmamış kurup belki dahi çocuk sahibi olduğu dönemlerde işsiz kalmaları maddesel ve manevi bir nice sorunu yanında getirdiği üzere iç dünyalarında büyük bire bir yıkıma sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle, yükseköğretim sisteminin bulunan durumda yeryüzü nazik sorunlarından birisi araştırma görevlilerinin sonunu kestiremediği benzeri yolda kalbi kırık namına çalışmalarıdır. Grup güvencesi olmadan müteharrik zinde araştırma görevlileri akademide sıklıkla yaşanan kayırmacılıkları gördükçe hayalleri tamamen yıkılmaktadır.

Yükseköğretim Müesses Başkanlığı yoluyla öğretim üyesi ihtiyacı kâin üniversitelerle doktoralı mezun adayları tıpkı araya getirerek öğretim üyesi adına istihdam edilmelerini bulmak üzere oluşturulan YÖK Kariyer Değim Platformu, bu konuda benzeri farkındalık yaratmış olsa üstelik grup ilanlarının yetkisi top Rektörlerde olduğu sürece 50/d sorununun çözümünün bu yolla olması kabil değildir. İlanlardaki kişiye özel koşullar sınırlı adayları tanımladığı sürece akademik rakiplik sağlanamayacağından başarılı araştırı görevlilerinin doktor akademisyen kadrosu bulmaları amacıyla “dinamik özgeçmişleri” hesabına “akva referansları” faal olmaya bitmeme edecektir.

Son kendisine, Yeni YÖK Başkanından akademide olan araştırma görevlileri ve akademiye kazanmak için iş veren lisansüstü öğrenciler grup güvencesi olmayan 50/d araştırma görevlisi kadrosunun çözümü için çalışmalar beklemektedir.

Share: