Yeni yayımlanan akademisyen ilanlarında uygulama birliği bulunmayan

Marmara ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversiteleri özelinde akademisyen şartlarında zata mahsus kriterlere ilgi edilmelidir!

!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Yerleşmiş eliyle 9 Mart 2021 günlü Resmi Gazete’de “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde “Umumi Şartlar” antetli 3 üncü maddeye “İLANA BAŞVURU KOŞULU NAMINA ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ TEZ VEYA UZMANLIK TEZİ ADLARININ BİR KISMI VEYA TAMAMI YAZILAMAYACAĞI GİBİ İLANDA ELDEN BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAYAN HUSUSI ŞARTLARA DAHI DÜZLÜK VERİLEMEZ.” hükmü eklenmişti.

Düzenleme için izah özne YÖK Başkanı Prof. Dr. Bir Tane SARAÇ, “Yaptığımız bu iş neticesinde, müderris, doçent ve hekim akademisyen kadrolarının hususi şartlarında adaylara ait çabuk/uzmanlık tezi adlarının tıpkısı kısmı veya kâffesi yazılamayacak. Antrparantez, ilanın hususi koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara de saha verilemeyecek. Belli benzeri adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve okazyon eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve öğretim üyesi adaylarımız açısından aynalı olmasını dilerim” dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı yoluyla öğretim üyesi tayin izinlerinin dağıtılması ve YÖK vasıtasıyla kurumlara tahsisiyle alay malay öğretim üyesi ilanları mezkür talimatname değişikliği sonrası yayımlanmaya başladı. Marmara Üniversitesi yoluyla yayımlanan yılın önce ilanında 1 Profesör, 1 Doçent ve 2 Hekim Öğretim Üyesi kadrosuna saha verildi. Ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eliyle 14 Hekim Akademisyen kadrosu ilan edilmiştir.

Tablodan görülebileceği amacıyla, iki üniversitenin farklı ekip ilanlarında doğrudan tıpkısı adaya müteveccih çabuk konusu olmamakla alay malay, yazılan himmet alanları ile başvuruların sınırlandırıldığı, böylecene yönetmeliğe geçtiğimiz günlerde eklenen “muayyen bire bir adayı tanım etmeme” koşuluna uyulmadığı görülmektedir.

Üniversitelerin bozuk düzene benzer şekilde ilana çıkmaları, YÖK’ün öğretim üyesi ilanlarında arzuladığı fırsat eşitliği, rakiplik ve kalite ilkelerine mugayeret dokuma edecektir. Bu doğrultuda, yönetmelik sonrası üniversitelerin öğretim üyesi ilanlarında birliktelik sağlanması amacıyla YÖK aracılığıyla genel çerçeveyi çizecek ayrımsız yazının yükseköğretim kurumlarına gönderilmesi faydalı olacaktır.

Share: