Yazılım alanında destek personeli ilanı tamam mu?

Darülfünun asıllar ve esaslara muhalif şekilde bindi personeli alımında yazılım alanından ilana bundan sonra!

Amme idareleri 657 az Ululuk Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası layıkıyla istihdam edecekleri sözleşmeli personel pozisyonu alımlarında, 6 Haziran 1978 günlü “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a akıllıca hareket etmekle yükümlüdürler.

Özellikle istihdam edilecek kişilerin alanlarının ait Esaslara kötü 4 sınırlanmış “Kontratlı Personel Hatır Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Liste”bile belirtilen görev tanımlarına akla yatkın olması esastır.

Ilkin üniversitelerde bu konuda her ilan arama denetim mekanizması bulunmamasından etraf, esaslara çapraz onlarca zar yayımlanmaktadır.

Bunlardan birisi de yakın zamanda Kastamonu Üniversitesi marifetiyle verilmiştir. İlgili üniversite eliyle 30 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’birlikte yayımlanan ilanda Bindi Personeli pozisyonunda “Önlisans Web Dizayn ve Kodlama ve Lisans Matematik-Elektronik Beyin Bölümü mezunu girmek. Bildirme birkaç 150 saat yazılım ve olgun tabanı uzmanlığı eğitimi aldığını belgelendirmek.” şartı aranmıştır.

İlgili Esaslara bakarak fariza tanımı “Şoförlük, katışıksızlık, niteliksiz hizmet, teshin kadar hizmetler” olan ve minimal tahsil şartı “sunu az lise kurumlarından kopmak.” olan tıpkısı gönül üzere Kastamonu Üniversitesi aracılığıyla belirlenen şartların uygun olmadığı haddinden fazla açıktır. Bihakkın, alınması planlanan kişinin destek personelinin görev tanımları beyninde düz düz temizlik hizmetini yapmayacağı, yazılım alanında fariza ifa edeceği ortadadır.

Bu çerçevede, Kastamonu Üniversitesi marifetiyle ilgilendiren Esaslara çapraz şekilde zar edilen bindi personeli pozisyonunun nakız evet üstelik güncellenmesi gerekir.

Share: