Yaygınlaştırılan kontratlı istihdamında üç hususa aranjman eşya!

Cumhurbaşkanlığı yaygınlaştırdığı sözleşmeli personeli alımlarında kanuni zeminin sağlamlaşması üzere birkaç konuda paradigma tensikat yapması kayıt!

Kamuda saffet ve güvenlik personeli alımlarının iştirakçi statüsünden sözleşmeli personel (4-B) yoluna evrildiğini, Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla bu durumun yaygınlaştırılmasının yavuklu sınav sürecini kaldırması ve KPSS benek şartı olması bakımından kamuya hakkaniyetli tıpkısı alıma şalter olacağını düşündüğümüzü 15 Ekim 2021 günlü yazımızda gündeme getirmiştik. amma velakin, bindi personeli bakımından benzeri işi fail görevli (Apotr Hizmetler Sınıfı), kontratlı personel ve işçi başlamak üzere üç değişik statüde personel istihdam edilmesiyle birlikte kamu kurumlarında bir işi eden üç değişik kesimin yani üç değişik maaşın olacağını ifade etmiştik. Bu maslahat gittikçe balaban bir sorun kendisine karşımıza gelecek amma şimdilik dursun!

Bu yazımızda, yaygınlaştırılan sözleşmeli istihdamına gurur süreçleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığınca ivedi aranjman yapılması gereken hususları paylaşacağız.

A) İLANLARDA GÖZYAŞI SINIRINA DÜZ VERİLMESİ

Sonuç günlerde kurumlar eliyle verilen kovanlık ve güvenlik personeli alım ilanlarında yaş sınırı koyulmaktadır. İlandan ilana değişmekle alay malay genel kendisine 30 yahut 35 yaşını doldurmuş olan kişilerin anılan pozisyonlara başvuruları engellenmektedir. Dinç nüfusun istihdamına müteveccih siyasa belirleyerek kontratlı personel alımında yaş haddi koyulmuş olması kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımında olumsuz adına değerlendirilemez. Fakat, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda kamu idarelerinin yalnızca “hususi koşul (alanda tecrübe, mesleksel uzmanlığa yönelik sertifika vb.)” tayin yetkisine taşıyan olduğu, 657 sayılı Azamet Memurları Kanunu’nda meydan sunulan yaş düzenlemesinin ise “genel koşullar” ortada olduğu göze çarpmaktadır.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanlığı vasıtasıyla özellikle kovanlık ve düzenlilik oluşmak amacıyla mezkûr pozisyonlara yaş haddi koyulabileceğine dayalı ilgili esaslarda düzenleme yapılması yararlı olacaktır.

B) İLANLARDA SAHTE SERTİFİKALARLA KPSS PUANI FAZILETKÂR ADAYLARIN ÖNÜNÜN KESİLMESİ

Alelhusus üniversiteler eliyle sunulan ilanlarda tıpkısı teftiş mekanizması olmadığı üzere “referansı” ruhlu olan adayları ahzetmek için niteliği ve kalitesi muhtemelen olmayan musanna sertifikalara ilanlarda saha verilmektedir. Bunun sonucunda, Resmi Gazete’de millî düzeyde ilan edilen kadroya bire bir kişinin başvurabildiğini gördüğümüzde anlıyoruz ki muvaffakiyet değil apayrı şekilde aynı değerlendirme yöntemi uygulanmış.

Bu durumun engellenmesi çokça ağırlık bir buut değildir. Üniversiteler vasıtasıyla zar edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının esaslarda yapılacak düzenlemeyle Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığının kontrolüne ve denetimine alınması sorunun yer aceleci çözümüdür.

C) SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMINDA DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN BULUNMAYIŞI

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca amme kurumlarına yerleştirilen ve 657 basit Ululuk Memurları Kanunu’nun 4-B maddesi layıkıyla fariza eden sözleşmeli personelle ilgili olarak ister Esaslarda gerekse ayrıksı hizmet sözleşmelerinde düzen bağı hükümlerinin bulunmaması şişman bire bir ülkü adına ortada durmaktadır.

Fakat, gelişigüzel gelgel özlük sorununu kendisi çözmeye kalkışınca ortada dava yokmuş kabilinden davranılmaya bitmeme edilmektedir. Halbuki henüz geçtiğimiz günlerde Danıştay 12 nci Dairesi aracılığıyla bu konuda kebir bire bir değişmeyen verilmiş ve Esaslarda disipline dair buyruk vadi almadığı amacıyla Doğruluk Bakanlığınca çıkarılan bir düzenleyici işlemde meydan almasının hukuka yeraltı olduğuna değişmeyen verilmiştir. (Habere duyulmak için TIKLAYINIZ.)

Yanlışlık sabit fakat sıkı düzen hükmü olmadığı için işlem organizasyon edemiyorsunuz! Hangi kadar acayip değil mi?

Sonuç itibarıyla, seçme intihap döneminde bir vaat namına gündem edilen “sözleşmeliye kadro” meselesiyle kontratlı istihdamında yaşanan sorunlara esaslı hal mü düşünülüyor bilemiyoruz; ancak görmezden gelmeye bitmeme edildikçe bulunan durumda büyüyen birkaç meseleye umuyoruz Cumhurbaşkanlığı marifetiyle el atılır.

Memurlarnet’i instagram’dan ihata etmek amacıyla tıklayınız

Share: