Yargıtay’dan ‘pandemi döneminde online eğitimde’ hususi okul lehine karar

Yargıtay 3. Ünsiyet Dairesi, bir öğrenci velisinin Kovid-19 salgını zımnında uzaktan eğitime güzeşte okula ödediği paranın iadesini isterken, okulun, açıktan eğitim bilimi şeklinde hizmet vermeye devam ettiği gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verdi.

Resmi Gazete’üstelik kayran düzlük karara göre, Zonguldak’ta bire bir mektepli velisi, çocuğunun eğitimi namına 2019-2020 eğitim talim yılı için 15 bin lira kıymet karşılığında bir hususi okulla anlaştı. Bu kapsamda, okula 1200 liralık ödeme fail iye, ikinci taksit adına ödediği 2 bin 400 liradan bilahare Kovid-19 salgını dolayısıyla çocuğunun örgün eğitime devam etmediği gerekçesiyle ikinci taksit ücretinin iadesi amacıyla Mütemmim Hakem Heyetine başvurdu.

Astronomi, Türk Borçlar Kanunu’nun 136’ncı maddesi gereği borcun sona erdiğine doyum getirerek, belirtilen miktarın veliye ödenmesini kararlaştırdı.

Bunun üzerine okul, yapılan işlemin hukuki olmadığını ati sürerek dava açtı. Mütemmim mahkemesi sıfatıyla davaya vekil Zonguldak 3. Asliye Ülfet Mahkemesi de zorlayıcı sebep nedeniyle eğitimin Milli Eğitim Bilimi Bakanlığınca açıktan yapılması kararı verildiğini, itilaf esasının “örgün eğitim” kapsamında yapıldığını belirterek, okulun başvurusunu reddetti.

Kararın peşi sıra Doğruluk Bakanlığı, bahis konusu davada, örgün eğitime vuzuh sunulan döneme ait servis, yemek, barınma kabilinden ücretlerin davaya bahis edilmediği, meslek eliyle dahi eğitime alarga devam edildiğini rapor ederek, verilen hükme ait yasa yararına iptal isteminde bulundu.

Temyiz istemini mülaki Yargıtay 3. Ülfet Dairesi, sonuca etken olmamak için, yerli mahkeme kararının yasa yararına bozulmasını kararlaştırdı.

– Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, yetişek hizmetinin minval ve kapsamının kamu otoritesi yoluyla belirlendiği, bu kapsamda birlikte Kovid-19 salgını zımnında Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimin engin verilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Konkre olayda, yetişek hizmetine ilişik borcun hesabına getirilmesinde kısmen veya ağız ağıza imkansızlık, müfrit ifa güçlüğünün bulunmadığı aktarılan kararda, şu tespite meydan verildi:

“Duruluk verilen döneme ilgili servis, aşındırmak, tahaffuz ücreti üzere ayrıksı canip ücretlerin davaya bahis edilmediği ve uzaktan eğitimin ayıplı bakım anlamında fire veya kusurlu ödeme edildiği hususunda dahi ayrımsız iddiada bulunulmadığına bakarak, davacının yetişek hizmetine ilişkin sözleşmeden doğan edinimini engin eğitim bilimi çevirmek aracılığıyla hesabına getirdiği anlaşılmaktadır.”

Bu kapsamda, okulun başvurusunun mahkemece kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddine karar verilmesinin asıllar ve yasaya muhalif olduğu gerekçesiyle kararın bozulmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Share: