Yargıtaydan doğmamış bebeğe tazminat

Yargıyorgan 4. Ünsiyet Dairesi, eşi gidiş geliş kazasında ölen kadının yanı sıra karnındaki bebeğine de ödence ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Samsun’un Bafra ilçesinde eşi trafik kazasında ölen kadın, eşinin ölümünde kusuru bulunduğu gerekçesiyle araç sürücüsü ve sahibi hakkında destek tazminatı istemiyle ülkü açtı. Davacı kadın, ölen eşinden ikinci çocuğuna iki canlı olduğunu belirterek, doğacak çocuğu için birlikte tazminat istedi.

Bafra 1. Esas Ülfet Mahkemesindeki yargılama sırasında kadın, ikinci bebeğkayınbirader dünyaya getirdi. Mahkeme, kadına ölen eşinden bindi tazminatı ödenmesine karer verirken, araç sahibi ve eskimemiş doğan süt kuzusu yönünden ödence istemini reddetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıyatak 4. Ahbaplık Dairesine geldi. Daire, yerli mahkemenin kararını bozdu.

Kararda, davanın araç sahibi yönünden, Karayolları Trafik Kanunu 85. maddesinden kaynaklanan “işletenlik” sıfatına dayalı açıldığı belirtilerek, bu maddede, bir motorlu aracın işletilmesi tıpkı kimsenin ölümüne yahut yaralanmasına sebep olursa motorlu aracın sahibinin üstelik doğan zarardan müştereken ve müteselsilen mesul olacağının hükmü bağlandığı hatırlatıldı.

Bu durumda motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan manevi zarardan işletenin de sorumlu olacağı vurgulanan kararda, domestik mahkemenin bu davalıyı manevi tazminattan sorumlu tutmamasının doğru olmadığı rapor edildi.

Türk Medeni Kanunu’nun 28. maddesinde “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk doğruluk ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde valör” hükmüne düz verildiği anımsatılan kararda, şu tespitler yapıldı:

“Bu hükümden, adalet ehliyetinin sağ doğmak koşuluyla esas rahmine düştüğü andan itibaren kazanıldığı anlaşılmaktadır. Bebeğmağara sağ doğduğu, hak ehliyetine topluluk ayrımsız can adına babasını hiç görememekten dolayı manevi acı ve üzüntü duymamasının hayatın olağzaman akışına aykırı olduğu düşünülerek ayrımsız hacim manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, mahkemece yanılgılı değerlendirmeyle bu davacı yönünden manevi tazminat isteminin reddedilmesi doğru değildir.”

Share: