Yarım gün çalışan memurlar, süt iznini nasıl kullanacak?

Yarım gün çalışdakika Cesamet memurları süt iznini nasıl kullanacak?

SORU: Selam eşiz diyanette kuran kursu öğreticisi kendisine çalışkesit. Yarım ün çalışıyor. Doğum durumunda süt izni hakkı eşkitap içinde var mı yoksa tüm gün çalışanları mı kapsamakta. Eşiz doğrusu yarım gün çalışıistimara diyerek başlamak istemiyor ama elden kanuni hakkımız olup olmadığını düşkünlük ediyorum. Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

KARŞILIK: 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında, “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi içmağara doğum sonrası analık izni süresinin hitam tarihinden itibaren geçmiş altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç nöbet kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmü meydan almaktadır.

Bu hükmün Cesamet memurlarına nasıl uygulanacağı üzerine, Ululuk Personel Başkanlığı, 6 Sekans Nolu Amme Personel Tebliği yayımlamıştır. Tıklayınız.

Ancak tebliğde kül gün çalışdakika Şevket memurları için açıklamalar kayran alırken, umumi namına yarım gün çalışzaman Diyanet personeli ve MEB’deki öğretmenler için tıpkı açıklama yapmamıştır.

MEB, 2016 yılında tüm yer müdürlüklerine gönderdiği yazıde, süt izninin kullanımıyla ilgili olarak, eğitim öğretimin bütünlüğünün bozulmamasını istemişti. Tıklayınız.

Bilgisiz hazırdaki Milli Eğitim Bakanlığı uygulamasında, ikili eğitim varsa, süt iznini kullanacak öğretmenin talebine göre, öğretmen sabahçı yahut öğlenci olmaktadır. Eğer ikili eğitim yok ise eğitim öğretimin bütünlüğü bozulmayacak şekilde ibret programı ayarlanmaktadır. Yani sınıf öğretmenleri bağlamında öğretmen sabahçı ise süt izni öğleden bilahare kullandırılmaktadır.

Bu bağlamda, Din İşleri Başkanlığındaki uygulamada eş olacaktır. Eğitim öğretimin bütünlüğü bozulmaksızın ibret programının ayarlanması gerekmektedir. Eğer öğretici sabah derse geliyorsa, süt izninin öğleden bilahare, eğer öğleden sonraları derse geliyorsa süt izinin sabah kullandırılması akıllıca olacaktır.

Share: