Yanlışlıkla ödenen ilişik özel tazminatı temas antlaşma geri istenebilir mi?

Ek Özel Hizmet (Yerey) Tazminatının açık alanda görev yapanların alabileceği için ödemenin sehven yapıldığı gerekçesiyle köylü istenmesini KDK hukuka aykırı buldu.

Ä°l Gıde Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü emrinde çalışan personele, gıüstelik işletmelerinin denetimi görevi karşılığında Melfuf Özel Bakım (Arazi) Tazminatı adı altında ve üç ayda bire bir olacak şekilde ödeme yapılmıştır. Ä°dare bu ödemeyi açık alanda görev yapanların alabileceği, ilgilinin görevini kapalı alanda yapmış olduğunu ve tarafına ödemenin sehven yapıldığı gerekçesi ile ödenen tazminatın izansız tahsil edilmesi istenmiştir. Personel bu mankafa öağıt isteminin hukuka aykırı olduğunu ati sürerek fesih edilmesi talebiyle Amme Denetçiliği Kurumuna başvurmuşdolaşma.

Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, denetimlerde teftiş yapıulan mahallin, açık çalışma mahalli ve kapalı çalışma mahalli olarak belirlenmesi noktasında problemlerin ortaya çıktığı belirtilmiş ve yasal düzenlemelerde açık çalışma mahalli tanımının yapılmamış olması, bu tür yerlerin örnekler büyümek vasıtasıyla belirtilmesi, tazminatın kimlere ödeneceğinin iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak ilgili birim amirlerince belirleneceğinin hükme bağlanması, Sayışdenk Temyiz Müesses tarafından sunulan kararlar neticesinde açık çalışma mahalli kavramının geniş yorumlanması, yeterli belgelendirme ve dokümantasyonun varlığı halinde ilişik birim amirlerinin kendilerine tanınanıaziz bitirme çerçevesinde çalışma mahallerinin özelliklerini dikkate alarak açık/kapalı çalışma mahallerine ilişkin yaptıkları belirlemelere itibar edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

KDK, ilgilendiren birim amirlerine tanıserpmek bu izin çerçevesinde belirlemelere onur edilmesinin, iller arasında tazminat ödemelerinin anlayışsız istenmesi noktasında hakkaniyete aykırı durumların ortaya çıkmasına sebebiyet verdiğini belirtmiştir.

KDK, yaptığı incelemenin sonucunda, başvuranlara yöneltilebilecek aynı hilenin bulunmadığını, mevzuatın farklı yorumlanabiliyor olması karşısında ise idarenin açık hatasının varlığının doğacak sürülemeyeceğkayınbirader, kapalı alanda çalıştıklarına yönelik tıpkısı tespit yapılmış olsa birlikte, yapıulan ödemenin dümbelek istenmesine yönelik hakkın zamanaşımına uğradığını rapor ederek, melfuf özel bakım tazminatının gabi istenmesinin hakkaniyete akla yatkın olmadığına karar vermiştir. KDK ayrıca, Bakanlıkça İç Teftiş Birimi Başkanlığı raporundaki hususlar bile göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi yönünde Bakanlığa tavsiyede bulunulmasına karar vermiştir.

KDK kararı için tıklayınız

Share: