YÖK’ten norm kadroda, asgari grup sayısı kararı

Yükseköğretim Kurulu, norm grup yönetmeliğinde servis dersi veren birimler ile enstitülerde anabilim dallarının minimal kadro sayılarını belirledi.

Bilindiği üzere, 02 Kasım 2018 günlü Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren; “Oran Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ä°lişhedef Yönetmelik”te Asgari Grup Sayısı; “Yükseköğretim kurumlarında benzeri programda eğitim ve öğretime başlamak için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen minimum öğretim elemanı sayısı” adına tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, ait yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “Yükseköğretim kurumları, norm kol planlamalarını bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde yapar. Düzgü kadrolar, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenci düz birimler ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla gelişigüzel servis dersi veren birimlere ve bünyesinde anabilim/anasanat dalı mevcut enstitülere tahsis edilir. Fakülte veya bölüme öğrenci düzlük lisans programlarında mecmu öğretim üyesi kadrosu, minimal takım sayısından az olanaksız.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu çerçevede; Yükseköğretim Umumi Oturmuş tarafından alıkazanç kararda;

1- Servis dersi veren birimlerde (Eğitim Fakültelerinde Eğitim Programları ve Öğretim KÖLE, Eğitim Yönetimi ÇAKER, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme KUL, Eğitim Psikolojisi, Eğitimin Felsefi, Toplumsal ve Tarihi Temelleri KÖLE, Avlu Boyu ve Öğrenme Yetişmaksat Eğitimi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde düzlük düzlük Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar Fakültesinde meydan alan Esas Tekellüm Bilimleri vb.)

2- Enstitülerde kayran alan disiplinlerarası anabilim dallarında, (Toplumsal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan disiplinlerarası Girişimcilik Anabilim Dalı vb.)

ASGARİ EKIP SAYISI 3 NAMINA BELİRLENMİŞTİR.

Bu birimler, norm kadro sayılarını 6’ye göre planlayacak olup, araştırma üniversitelerinde ise bu sayı 12 namına dikkate alınacaktır.

Share: