Vekil memurluk süreleri, ne halde değerlendilir?

Nazır görevlilik süreleri, müktesep doğruluk aylığında değerlendirilir mi?

HANGİ KADROLARA VEKİL IŞYAR ATANABİLİR?

657 sayılı Kanunun 86. maddesine bakarak beş öğretmenliği (Yaz tatili aut), tabiplik, diş tabipliği, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, ispençiyari, mühendis ve mimari, baytarlık, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, mortocu-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ilişkin abes kadrolara açıktan icra vekili atanabilir.

VEKİLLİK SÜRELERİ, KAZANILMIŞ TÜRE AYLIĞINDA NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Bir nazır memurluk süresinin müktesep türe aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında tıpkısı karar verebilmek amacıyla, 657 basit Kanunun 36. maddesine çağrıştırmak gerekmektedir.

36. maddede vadi düz hükümlere bakarak,

– Mesleklerini memurluk dışında bakan doktorculuk, diş tabipliği, eczacılık kadrolarında yapanların çalıştıkları bu sürelerin hepsi esenlik hizmetleri sınıfında fariza almak gibi kazanılmış doğruluk aylığında değerlendirilecektir.

– Bire Bir şekilde mesleklerini memurluk dışında bakan mühendis ve mimar namına yapanların çalıştıkları bu sürelerin hacısı hocası Teknik Hizmetler Sınıfında görev almak şartıyla kazanılmış hak aylığında değerlendirilecektir.

Fakat, 36. maddede icra vekili öğretmenlik veya vekil imamlık kadrolarında güzeşte sürelerin değerlendirilmesine müteveccih bire bir hüküm düz almadığı amacıyla, nazır öğretmenlik veya imamlıktaki süreler müktesep doğruluk aylığında değerlendirilmemektedir.

YILLIK İZİN VE 68/B2DEKİ APLIKASYON

Ayrıksı taraftan nazır memur kadrolarına güzeşte süreler yukarıda kayran verilen değerlendirmelere göre şayet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmiş ise almanak izne esas hizmet süresinin tespitinde üstelik dikkate alınmaktadır. Yine bakan memurluklarda sabık süreler 68/B’ye esas bakım sürelerinin tespitinde dikkate alınmaktadır.

Sonuç bire bir başlık yerine şunu afişe etmek istiyoruz. Yukarıdaki meşruhat umumi yasa hükümlerine bakarak yapılmıştır. Ancak arada bir nazır memurların kadroya geçirilmeleri sırasında bu sürelerin müktesep adalet aylığında değerlendirilmesine yönelik ahkâm birlikte düz alabilmektedir.

Share: