Vekâlet, uzman tabip, tabip, dişçi ve eczacı ataması yapacak

Sağlık Bakanlığı ve kapalı kuruluşları ile özge kamu gelgel ve kuruluşlarının ihtiyaçları amacıyla tıpta eksperlik mevzuatına bakarak uzman olanlar ile bilirkişi hekim, tabip, ehlivukuf dişçi, dişçi ve eczacı kadrolarına ilk defa yahut yeniden yapılacak tayin başvuruları 8-14 Mart’ta yapılacak.

Afiyet Bakanlığının “2022 Yılı İlk Kez ve Yeniden Nasıp Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Esenlik Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgilendiren maddesi ile Kamu Çalım ve Kuruluşlarına Havadan Kura ile Atanacak Kâh Afiyet Personelinin Nasıp Asıllar ve Esaslarına İlişkin Talimatname hükümlerine bakarak, Sağlık Bakanlığı ve mecbur kuruluşları ile başka kamu çekicilik ve kuruluşlarının ihtiyaçları amacıyla tıpta uzmanlık mevzuatına göre ehlivukuf olanlar ile eksper tabip, otacı, eksper dişçi, diş hekimi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-katakulli hareket ve işlemleri zar edilen takvim çerçevesinde noterlik yoluyla elektronik beyin süresince kurayla yapılacak.

Başvurular, Keyif Bakanlığı Dalavere Hizmetleri Umumi Müdürlüğü internet adresinde “https://yhgm.saglik.gov.tr” vadi düzlük Personel Hikmet Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik teslim sistemi ile methal yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Ad Çekme yeri ve saati “https://yhgm.saglik.gov.tr” genel ağ adresinden zar edilecek. Müracaat yapacak adaylar, kura takviminde tamlanan tarihler ortada PBS üzerinden referans formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonraları başvuru bilgileri ve tercihlerde uymazlık yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen müracaat formu fiziksel evrak kendisine ayrıca gönderilmeyecek.

2527 basit Kanun kapsamında kâin Türk aristokrat yabancıların resmi kurumlardan alacakları Türk aristokrat olduklarına dayalı belgeyi müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.

Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak ayan yerleri göz önünde bulundurarak en fazla 10 yeğleme yapabilecek. Umumi kura ile alışılmak istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde yersiz küsurat münhallere umumi kura ile yerleştirilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu nakız ettirmek isteyenler 15-28 Mart tarihleri beyninde PBS üzerinden elektronik ortamda ad çekme başvurusunu bozma edebilecek. Başvurusunu halel ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.

İnceleme neticesinde makul görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile bildirim adına görevlendirmek üzere PBS üzerinden zar edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden zar edilecek.

Azamet memurluğundan çekilen ve fariğ sayılanların yeniden atanmalarında 657 basit Azamet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesindeki süreler dikkate alınacak. Fakat bu durumda olanlardan ad çekme son müracaat tarihi itibarıyla bariyer hallerinin bitimine tıpkı kamer noksan olanların başvuruları akseptans edilecek.

Esenlik Bakanlığı ve mecbur kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların tayin tebligatında, adayın başvuruda belirttiği bulunak ana alınacak. Ad Çekme sonucu seçkin kadro yahut pozisyona yerleşenler, ad çekme sonuçlarının ilanından itibaren tıpkı yıl süreyle gine kuraya başvuramayacak.

İlan metninde tamlanan şartlara münasebetsiz adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları yanlışlıkla kabul edilip ad çekme ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa da nakız edilecek. Belgeleri muallel olan veya yanlış başvuruda kâin adayların üstelik başvuruları çürük sayılacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar karşı belgelik araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması zıt sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa üstelik bozma edilecek.

5335 basit Yasa kapsamında, tekaüt olan hekim ve uzman tabipler Afiyet Bakanlığı ve sadık kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Ancak benzeri kanun gereği zahmetli tabip ve bilirkişi tabipler Esenlik Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler birlikte atamaları gerçekleştirilmeyecek.

Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve eksper tabipler ile zahmetli olan eczacı, diş tabibi ve ehlivukuf diş tabipleri, Afiyet Bakanlığı ve tutkun kuruluşlar ile başka amme gelgel ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, tamlanan gözyaşı haddini dolduranlar ve 4924 mahdut Yasa kapsamında kontratlı olarak çalışanlar kuraya başvuramayacak.

KAPAT X

– Atama kurası takvimi

İlanda vadi alan “2022 Yılı İlk Posta ve Baştan Atama Kurası Takvimi”hangi göre, PBS üzerinden başvurular 8 Mart Salı gününden 14 Mart Pazartesi saat 18.00’e büyüklüğünde yapılacak.

Referans istimara sonuçları 24 Mart Perşembe haset PBS üzerinden zar edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 24 Mart Perşembe gününden 25 Mart Cuma saat 18.00’e büyüklüğünde PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 30 Mart Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 31 Mart Perşembe haset yapılacak, yeri ve saati “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinden car edilecek. Atamaya temel evraklar, 15 Nisan Cuma Namazı saat 18.00’e büyüklüğünde alınacak.

Amme gelgel ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dayalı belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine doğrulama edecek.

Share: