Unvanlarına göre 2014 yılı içmağara tekaüt maaşı ve ikramiyesi

Amme Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara Ä°lişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Havi 2. Dögönen Şişman Sözleşmesine göre 2014 yılı için işyar emeklilerine unvanlarına göre ödenecek mütekait aylıklarını ve ikramiyelerini öğrenmek içmağara tıklayınız.

Share: