Üniversitelerdeki 4/B’lilerin Keyif Bakanlığına geçişi amacıyla kocaman düşün

Kerem Personel Başkanlığı, darülfünun hastanelerinde çalışan 4/B’lilerin yılın böylece sözleşmelerini yenilememeleri halinde, Sağlık Bakanlığına atanabilecekleri yönünde kuruntu verdi.

Bilindiği için, Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilgilendiren esaslarda düzlük düz hükümranlık layıkıyla, sözleşmesini tağyir edenler 2 sene süresince baştan kontratlı personel olamamaktadır. Fakat yılın böylelikle uyuşma süresi bittikten bilahare sözleşmesini yenilemeyenler amacıyla sınırlayıcı aynı egemenlik bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı, 2018/4 ve 2018/5 KPSS yeğleme işlemlerinde Bakanlığa müesses olup üstelik münhal el altında tıpkı üniversite hastanesinde etkin 4/B’lilerin durumunu, Çap Personel Başkanlığına sormuştur.

Kerem Personel Başkanlığı verdiği cevapta, 2018/4 ve 2018/5 KPSS ile atanmakla birlikte, üniversite hastanesinde 4/B’li personel olarak çalıştığı üzere ataması yapılamayanların sözleşmelerini yenilememesi halinde 2019 yılı Karı ayında Sağlık Bakanlığınca atamalarının yapılabileceğini belirtmiştir.

Başka taraftan, darülfünun hastanelerinde müteharrik 4/B’liler sağlık Bakanlığının bu konuda ayrımsız sesli duyuru yayımlayarak aynı defa haritası ilan etmesini bekliyor.

Share: