Üniversiteler, doktora mezunu kontratlı araştırman çalıştıracak

Üniversitelerde kontratlı araştırman dönemi başlıyor. İşte mecmu detaylar…

Bilindiği amacıyla, “Istihsal Reformu Paketi” olarak adlandırılan ve 01 Orak Ayı 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 az Kanun ile 2547 az Yükseköğretim Kanunu’na eklenen eklenmiş 34 üncü maddesiyle; “Ululuk yükseköğretim kurumlarının aplikasyon ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde hemen Ar-Ge faaliyetlerinde gezmek yahut tedris üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte eksperlik veya sanatta liyakat eğitimi sonrasındaki yedi sene içerisinde istop etmek kaydıyla sunma aşkın üç yıl süre ile giderleri döner gelirlerinden bilimsel araştırı projeleri üzere ayrılan kaynaktan karşılanmak amacıyla kontratlı kendisine doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personel sayısı ilişik yükseköğretim kurumunun mahmul tedrisat elemanı kadrosu sayısının %5’i ile sınırlıdır. Bu husus mucibince istihdam edilmiş olmak, görevlilik yahut farklı personel istihdam şekillerinden birine geçiş üstünlüğü vermez.

Bunların yükseköğretim kurumları bakımından dağılımı, barışma örneği, ittifak süresinin uzatılması ve sona erdirilmesine ait hususlar ile 40.000 nişanlık rakamının görevli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek amacıyla ücretleri Yükseköğretim Yerleşmiş tarafından belirlenir. Bunlara, farklı mevzuatta aksine egemenlik bulunsa üstelik, bu maddede öngörülen ecir dışında herhangi bir isim altında ifa yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta buyruk konulamaz.

Mali ve sosyal hukuk dışında artan istihdama ilişkin diğer hususlarda 657 çevrilmiş Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Ar-Ge proje hizmetlerine ilişik pozisyonlarda istihdam edilen personelin tabi olduğu ahkâm uygulanır.” hükümleri getirilmiştir.

Getirilen bu düzenlemenin detayları ile ilgili Yükseköğretim Yerleşmiş vasıtasıyla üniversitelere abece ve çalıştırılacak kişilerle imzalanacak bakım sözleşmesinin örneği gönderilmiştir. Buna bakarak;

1- Üniversiteler komple tedris elemanı kol sayısının yüzde %5’ni aşmamak kaydıyla doktora sonrası araştırmacı personel çalıştıracaktır. Söz Gelişi; kadrosunda 1000 öğretim üyesi mevcut bir üniversite 50 kişiyi doktoralı sözleşmeli araştırmacı yerine istihdam edebilecektir.

2- Doktora sonrası sözleşmeli statüde görev yapacak araştırmacılar üniversitelerin uygulama ve araştırı merkezleri ile araştırma enstitülerinde çalışabilecektir.

3- Bu eşhas hemen Ar-Ge faaliyetlerinde mevcut olmak veya talim üyelerinin yürütücü oldukları Ar-Ge projelerinde apotr öge olarak fariza alabileceklerdir.

4- Doktora sonrası araştırmacıların doktora eğitimlerinin bittiği tarihten itibaren 7 (yedi) sene içerisinde görünmek gibi sunma aşkın 3 (üç) sene süre ile bu görevde bulunabileceklerdir.

5- Bu statüde çalıştırılacak kişilere 40.000 araz rakamının işyar maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda kâin cirim üzerinden aylık ifa yapılacaktır.)

(2017 yılı amacıyla; 40.000*0,102706= 4.108,24)

6- Doktora sonrası araştırmacıların aylık sözleşme ücretleri ise döner kebap gelirlerinden Ilmî Araştırı Projeleri üzere ayrılan kaynaktan ödenecektir.

7- Doktora sonrası araştırmacıların izin, sosyal düzenlilik, yasakları ve mesai kuralları ile ilgilendiren farklı hususlar ise kendisi ile yapılacak bakım sözleşmesinde belirtilmiştir. Kat Sayı hizmet sözleşmesi aşağıda düz almaktadır.

Share: