Üniversitede, yetişek tedris ödeneği kimlere verilmez?

Yükseköğretim kurumlarında kimlere terbiye tedrisat ödeneği verilir veya verilmez?

Eğitim Bilimi talim ödeneği, 2914 basit Yükseköğretim Personel Kanunu’nun Ilişik 1’inci maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir:

“Ekleme Husus 1(Ekleme husus: 24/11/19944048/4 md.; Değişik özellik: 20/03/1997KHK570/6 md.)
04/11/1981 tarih ve 2547 basit Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince yurtdışına gönderilenler ile mezkûr Kanunun 38 inci maddesine bakarak diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden erdemli öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak için Yükseköğretim Kurumlarında görevli tedris elemanlarına sunu faziletli Cesamet memuru aylığı (ek karine karışma) brüt tutarının on ikide biri, rastgele ay aylıklarla birlikte Eğitim Bilimi Öğretim Ödeneği kendisine ödenir. Bu ödenek işaret vergisi aut rastgele rüşvet ve kesintiye bağımlı tutulmaz.”

Yukarıdaki maddeye göre 3 durumda yetişek tedrisat ödeneğinin verilmemesi gerekmektedir. Buna göre;

1- 2547 sayılı Kanunun 33. maddesine bakarak yetersiz dışına lisansüstü eğitim bilimi üzere gönderilen araştırma görevlilerine,

2- 2547 sınırlanmış Kanunun 39. maddesinin 2. fıkrasına bakarak tedrisat elemanlarından, mesleklerine ilişik hizmetlerde eğitilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak yahut staj fayrap etmek amacıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen kontenjanlar doğrultusunda yetersiz dışına gönderilenlere (dar dışına kongre, konuşma, seminer ve araştırı gezisi yapılması bu kapsamda değildir)

3- 2547 çevrilmiş Kanunun 38. maddesine bakarak diğer kurumlarda eğreti larak görevlendirilenlere,

terbiye tedrisat ödeneği verilmez.

Share: