Üniversite yönetsel yöneticilerinin eklenmiş göstergeleri baştan düzenlenmeli!

Üniversite yönetiminde görev düz Umumi Kâtip, Umumi Kâtip Yardımcısı, Kat Başkanı, Medrese Sekreteri, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterlerinin ekleme göstergeleri külliyen yeniden ele alınarak şişko sözleşmede gündeme getirilmelidir.

Bilindiği üzere, 11 Haziran 2013 günlü Resmi Gazete’üstelik yayımlanan 6487 sınırlanmış “Bazı Kanunlar İle 375 çevrilmiş Yasa Hükmünde Kararnamede Mübayenet Yapılmasına Hakkında Yasa”un 13 üncü maddesi ile 657 basit Ihtişam Memurları Kanununa ekli II dar cetvelde yapılan düzenleme sonucu Yükseköğretim Kurumlarında vazifeli Daire Başkanlarının melfuf göstergeleri 3000’den 3600’e çıkartılmıştır.

Bu düzenlemeden sonraları, seçme ne kadar aracısız vabeste olmasa üstelik hiyerarşik namına dip pozisyonda olan Genel Sekreter Yardımcılarının 3000 olan munzam göstergeleri Kat Başkanlarının altında kalmıştır.

Aradan güzeşte kestirmece dört yılda önceki evvel 14/08/2013 tarihli ve 28735 dar Resmi Gazete’üstelik yayımlanan ve 2014-2015 yıllarını kapsayan Eğitim, Talim ve Veri Bakım Koluna İlişkin Şişman Inikat’nin 14 üncü maddesinde “Yükseköğretim kurumları kadrolarında görev fail genel sekreter yardımcılarının mülhak göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi üzerine faaliyet yapılacaktır.” ifadesi meydan almıştı.

Söz konusu toplu sözleşmedeki bu değişmeyen değme çalışmaya komütatör idmansız ve bu bahis 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Çağ Şişman Itilaf görüşmelerinde tekrar gündeme gelmiştir.

Bu kere, 23 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete’üstelik yayımlanan 3. Gün Toplu Kavil’nin Eğitim, Öğretim ve Bili Bakım Koluna İlişkin 14 üncü maddesinde “Genel dalavere hizmetler sınıfına dahil darülfünun kat başkanları amacıyla ilişik mevzuatında öngörülen eklenmiş nişanlık rakamının, 01/01/2016 tarihinden laflamak üzere üniversite genel sekreter yardımcılarının üstelik yararlanması amacıyla aranjman çalışması yapılacaktır.” kararı alınmıştır.

Ancak, bu kat geçerlilik tarihi verilerek kilitsiz küreksiz şekilde aranjman yapılacağı şişko sözleşmede geçmesine rağmen Genel Sekreter Yardımcılarının eklenmiş nişan sorunu yine giderilmedi. Bu konuyu Memurlar.net adına de iki kat gündeme getirmemize karşın ilgilileri eliyle dikkate alınmamıştır.

14 Haziran 2013 günlü marifet için TIKLAYINIZ.

14 Ilkgüz 2016 tarihli bilgelik üzere TIKLAYINIZ.

YÖNETİCİLERİN EK GÖSTERGELERİ HEYETIYLE DEĞİŞTİRİLMELİ !

Yükseköğretim kurumlarındaki mevcut idari yapıya bakarak yöneticilerin munzam göstergelerini aşağıdaki tabloda sizlerle paylaşalım :

S.NO

EKIP UNVANI

MEVCUT MUNZAM SEMPTOM

AÇIKLAMA

1

GENEL YAZMAN

3600

-124 basit KHK’ya bakarak Üniversitelerde İdari yönetimin başındadır. Rektöre bağlıdır.

2

UMUMI KÂTIP YARDIMCISI

3000

-Genel Sekreterlik biriminde Genel Sekretere vabeste olarak meşgul. Hiyerarşik açıdan Kat Başkanlarının üstüdür.

3

DAİRE BAŞKANLARI

3600

-124 sayılı KHK’ya göre Genel Sekretere kapalı namına sıkıntı alanı içerisinde canlılık yürütür.

4

FAKÜLTE SEKRETERİ

3000

-124 çevrilmiş KHK’ya bakarak Fakültenin yönetimsel hizmetlerinin yürütülmesinden bir numara kademe sorumludur. Dekana bağlıdır.

5

AKADEMI SEKRETERİ

2200

-124 çevrilmiş KHK’ya bakarak Yüksekokulun yönetimsel hizmetlerinin yürütülmesinden bir numara derece sorumludur. Yüksekokul Müdürüne sınırlı yerine meşgul.

6

ENSTİTÜ SEKRETERİ

2200

-124 basit KHK’ya göre Enstitünün yönetimsel hizmetlerinin yürütülmesinden birinci mertebe sorumludur. Enstitü Müdürüne bağlıdır.

Ayrıntılı namına tabloda gösterdiğimiz amacıyla yükseköğretim kurumlarındaki bulunan duruma göre ekleme araz yanlışlarını açıklayalım :

1. Üniversitelerde yönetimsel yönetimin başında olan Genel Yazman ile altında hizmet birimi yöneticileri Kat Başkanlarının ilişik göstergeleri 3600 namına benzeri düzeydedir. Yani üst ile zir munzam tezahür yerine bire bir tutulmaktadır. Bakanlıklarda Müsteşar ile Genel Müdürün ayrımsız mülhak göstergede zat hakkının olması üzere abus tıpkı duruma bedel gelmektedir.

Bu açıdan, Genel Sekreterin munzam göstergesinin Kat Başkanının üstünde bire bir düzeyde belirlenmesi gerekir.

2. Genel Sekreter Yardımcılarını ile ait sorunu iki kez yazmamız ve iki şişko sözleşmede dahi emek yapılacak sözlerine karşın belirgi itibarıyla ortada benzeri husus olmadığı için yine dile getirelim.

KAPAT X

Umumi Kâtip Yardımcısı aracısız Genel Sekretere bağlı kendisine meşgul. Ancak, Genel Yazmanlık birimi Kat Başkanlıklarının idari teşkilatta üstünde olduğu üzere Ofis Başkanlarına sunulan 3600 ilişik göstergenin altında aynı ekleme göstergenin Genel Sekreter Yardımcılarına verilmesi hiyerarşik açıdan akla yatkın değildir. Bulunan durumda 3000 olan mülhak göstergeleri Kat Başkanlarına eşdeğer veya henüz eğin tıpkı ek alamet düzeyine getirilmelidir.

3. Fakülte Sekreterleri, Yüksekokul Sekreterleri ile Enstitü Sekreterlerinin eklenmiş göstergelerinde de adaletsizlik vardır.

Belirlendiği dönemde kuşkusuz düşünüldü bile bu ek göstergeler verildi bilemeyiz, fakat üç değişik seviyede (yöre lisans, lisans, lisansüstü) eğitim veren akademik birimlerin sekreterlerinin sorumluluğunda yürüyen işler (yetişek-tedrisat, mübayaa, personel ve öğrenci işlemleri vb.) uygun paralellik göstermektedir.

Yemeden Içmeden ayrım fakültelerde dört almanak lisans düzeyinde eğitim verilirken, meslek yüksekokullarında iki yıllık yöre lisans eğitimi verilmektedir. Ancak, dört almanak yetişek veren fakülte düzeyinde yüksekokullarda bulunmaktadır.

Detaylı lafın kısası, üç ayrımlı isimli kadroda görev özne bu yöneticiler birbirine mümasil işlemleri yürütürken, mülhak göstergelerinde ayrımlılık olması akla yatkın değildir. Yüksekokul Sekreteri ve Enstitü Sekreterlerinin eklenmiş göstergelerinin 3000 düzeyine getirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Kadro bazında gördüğümüz sorunları ve olması gerekenleri yukarıda paylaştık. Anlaşılacağı amacıyla, ülkü hoppadak Umumi Kâtip Yardımcılarının ek göstergelerini 3600’e getirmekle üstelik bitmeyecek. Çünkü, mevcut hiyerarşik çatı ile katma göstergeler yine uyumlu olmayacaktır.

O bakımdan, üniversitelerdeki yönetsel yöneticilerin ekleme göstergesi meselesi bütün yönleriyle ele alınarak yetkili sendikalar ile ilişik kamu kurumlarının dolgun antant masasında çözmesi müstelzim rüçhan bire bir konudur.

Hatırlatmış olalım…

Güç Muhik KAPLAN

Share: