Üniversite, küsuratla eksiksiz adayları sıfır sayarak mağdur etti!

Bayburt Üniversitesi Afiyet Hizmetleri Patika Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında zar edilen öğretim görevlisi kadrosu sınavına giren adayların on paralık birinin kazanmaması için bağan benek vererek başarısız saydı.

Bayburt Üniversitesi eliyle 10 Son Teşrin 2020 günlü Resmi Gazete’bile değişik akademik birimlerin ihtiyacını diremek amacıyla Öğretim Görevlisi ve Asistan ilanı yayımlanmıştır.

söz konusu ilanda meydan düzlük Esenlik Hizmetleri Çığır Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Cahillik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılan müracaatlar sonucunda dolay değerlendirme 27 Kasım 2020 tarihinde, yazılı sonuçları ise 04 Ara 2020 tarihinde duyurulmuştur.

“Akademisyen Dışındaki Tedris Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Methal Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Için Yönetmelik”mağara 12 nci maddesinde düzlük kayran “Imtihan jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim yardımcısı kadrolarında, çığır yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil kalkışmak için ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı açar puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki özge kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans intaç notunun %30’unu, ecnebi vasıta puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans kat notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak car edilen grup sayısı kadar adayı muvaffakiyet sırasına bakarak belirler. Kıymetlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda rate sayılır.” hükme göre bağlanmış sınava giren adayların yorum puanları küsuratla 65 nokta altında kaldığı amacıyla hep liyakatsiz sayılmıştır.

Sınava giren adaylar, sınavdan bu kadar düşük merhale almalarının tür olmadığını, üniversitenin hiçbir adayı almamak amacıyla umum adayları akim saydığını, pandemi sürecinde ulaşımda oldukça müşkül yaşayarak gittikleri bu sınavdan mağdur olduklarını argüman etmektedirler.

Bu kapsamda, Bayburt Üniversitesi marifetiyle adayların yazılı kağıtlarının baştan gözden geçirilerek küsuratla sıfır yerine zar edilen adayların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla konuyu takdirlerine sunuyoruz.

Share: