Üniversite, ilanda ‘kısmen’ tashih yaptı!

Geçtiğimiz günlerde bölümle alakasız akademisyen alımı olarak gündeme getirdiğimiz Trabzon Üniversitesi ilanında kısmen düzeltme yaptı!

“‘Akademik Liyakat’ Geciktikçe! Bölümlere ilgisiz öğretim üyesi ilanı alınmaya bitmeme ediliyor!” başlıklı yazımızda, Trabzon Üniversitesi yoluyla 06 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda; Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalına alınacak Hekim Talim Üyesinin özel şartı; “Rekreasyon Bölümü veya Jeodezi ve Fotogrametri/Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Yer Ölçümü ve Fotogrametri/Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Coğrafi Vukuf Sistemleri destekli alan çalışmaları yapmış gelmek.” şeklinde belirlendiği, söz konusu bölüme Harita Mühendisliği doktoralı adayın yerine Rekreasyon alanına akla yatkın alanlardan (Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Çalıştırıcılık) öğretim üyesi temini yapılmasının henüz doğru olduğunu gündeme getirmiştik.

Bunun üzerine, Trabzon Üniversitesi eliyle 13 Teşrinisani 2020 tarihli Resmi Gazete’de “kısmen” tashih yapılarak, Rekreasyon alanında doktora yapmış olan adayların da başvurusuna imkan sağlandı. Ancak, ilişik yükseköğretim kurumu Rekreasyon Bölümüne “Harita Mühendisliği” alanından öğretim üyesi temin etme noktasındaki ısrarını sürdürdü.

İŞTE TASHIH İLANI

Share: