Üniversite, araştırma görevlisi alımında kavisli kararında ısrar ediyor!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, asistan alımlarında kazanç üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin başvurularını engelliyor!

Bilindiği üzere, araştırma görevlisi kadrolarına başvuru kurallarını düzenleyen, “Öğretim Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Antre Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Üzerine Yönetmelik”mağara “Özel Koşullar” antetli 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Ihtişam yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli efdal lisans, doktora veya sanatta iktidar eğitimi öğrencisi başlamak şartı aranır.” hükmü saha almaktadır.

amma velakin, aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında geçen; “Iz yüksekokullarının Yükseköğretim Yerleşmiş marifetiyle belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim yardımcısı kadroları dünya tutmak için üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve ecnebi dil benek barajlarının üstünde tıpkısı puanı asgari benek yerine belirleyebilirler.” Düzenlemesine göre üniversitelerin araştırma görevlisi alımlarında ALES ve ecnebi çevirici puan şartının yükseltilmesi ile lisansüstü öğrencilik düzeyinin belirlenmesi dışında arttırma tıpkısı duraç belirlemesi mezuniyet yönünden mümkün değildir.

Fakat, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi uzunca tıpkısı süredir asistan alımlarında, lisansüstü öğrenciliğin devlet üniversitelerinde olmasını ilanların özel şart olarak belirlemektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, lazım ait mevzuatta gerekse özge YÖK kararlarında buna müsaade verecek tıpkı düzenleme de bulunmamaktadır.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa tutkun olarak kurulan nakit yükseköğretim kurumlarında yetişek gören öğrencilerde celal üniversitelerinde lisansüstü eğitim bilimi görenler kabilinden bire bir haklara sahiptir. Zımnında, üniversitelerin öğretim elemanı ilanlarında vakıf üniversitelerinde yetişek gören/mezun olan kişilerin müracaat haklarını engellemesi hukuken oldukça karışık ayrımsız karardır.

Gayrı taraftan, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23 Teşrinievvel 2019 tarihli toplantısında; “50/d statüsünde atanan araştırı görevlilerinden para yükseköğretim kurumlarında lisansüstü terbiye görenlerin, lisansüstü eğitim bilimi yaptıkları ilde kâin büyüklük yükseköğretim kurumlarının ilişik lisansüstü terbiye programlarına yatay geçişlerinin yapılmasına, bu kapsamda ufki intikal yapanlardan “çabuk aşamasında olanların” çabuk konuları değiştirilmemesine ve mangiz yükseköğretim kurumlarındaki tez danışmanlarının ikinci müşavir yerine belirlenmesine” değişmeyen verilmiştir.

YÖK’ün aldığı bu kararda mangır üniversitelerinde eğitim görmekte iken mehabet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olanların yatay intikal yapabilmesine basit sağlamış, üste bu kişilerin tez konularının üstelik değiştirilmemesi istenmiştir.

Serencam itibarıyla, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’dahi ilan edilen 13 asistan kadrosunda yer alan “Türkiye’deki devlet üniversitelerinin birinde” ifadesinin daha adil ve degaje bire bir kitlenin başvurusuna imkan vermesi hesabına ilgilendiren Darülfünun Rektörlüğünce baştan değerlendirilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Share: