Ululuk Personel Başkanlığı, 4/B Görüşlerini yayımladı

Celal Personel Başkanlığı 4/B’li personelden mevrut kalın sorulan sorulara verdiği cevapları genel ağ sitesinde yayımladı. Bütün 11 soru ve cevabın yayınladığı sayfada, tıpkı soru ve yanıt dışında, henüz önce memurlar.net tarafından sunulan görüşler ile uyumludur. Bambaşka görüşte, unvan değişikliğine tabi atamanın 1 almanak bekleme süresinin istisnası olmadığına saha verildi. Başkanlığın görüşleri için başlığa tıklayınız.

Istifham 1: 5393 mahdut Şehremaneti Kanununun 49 uncu maddesine bakarak istihdam edilen kontratlı personel, 657 dar Kanunun 4/B maddesi kapsamında değerlendirilir mi?

Yanıt 1: 5393 mahdut Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen kontratlı personel karşı mezkur Kanunla düzenlenmeyen hususlar bakımından vize şartı aranmaksızın 657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanacağı hüküm altına alındığından, söz konusu kontratlı personele ait mezkur Kanun ile düzenlenmeyen hususlarda 657 sınırlanmış Çap Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına bakarak istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerekmektedir. (YANİ 5393 bağımlı kontratlı personel istifa edince 1 sene boyunca 4/B’li olamayacak)

Soru 2: 657 dar Ululuk Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen kontratlı personelin görevli olarak atanması mümkün başmuallim?

Yanıt 2: 657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanununda sınavla Cesamet memuru olunacağı egemenlik altına alındığından görevli atılmak isteyen adayların ?Amme Görevlerine İlk El Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Üzerine Genel Talimatname? hükümlerine bakarak Amme Personel Güzel Sınavına (KPSS) girmeleri ve memur yerleştirmelerine başvurmaları gerekmektedir. (YANİ 4/B’li namına yerleşenler ÖSYM’nin KPSS yeğleme işlemlerine referans yapabilir.)

Istifham 3: 657 çevrilmiş Büyüklük Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel gelişim sonu tazminatı üzere nereye başvurmalıdır?

Cevap 3: 657 mahdut Kerem Memurları Kanununun 4/B maddesine bakarak istihdam edilen sözleşmeli personel aksiyon sonu tazminatı için çalıştığı kuruma başvurmalıdır.

Istifham 4: 657 dar Cesamet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam kontratlı personelin hususi şirketlerde sabık hizmet süreleri, yıllık izne anne bakım süresinin hesaplanmasında değerlendirilir mi?

Karşılık 4: Yıllık ücretli müsaade hakkının hesaplanmasında sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek kanalıyla geçen hizmet süreleri temel alındığından, sosyal asayiş primlerinin ödenmiş olması kaydıyla, hususi şirketlerde geçirilen hizmet süreleri yıllık izne asıl bakım süresinin hesaplanmasında değerlendirilir

Soru 5: 657 çevrilmiş Heybet Memurları Kanununun 4/B maddesine bakarak istihdam edilen kontratlı personele ücretsiz cevaz verilebilir mi?

Cevap 5: 6/6/1978 gündüz ve 715754 sınırlanmış Hükûmet Karan ile yürürlüğe giren Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9, 10 ve 11 inci maddelerinde kontratlı personele ne hallerde ve hangi kadar süreyle ücretli almanak, vesile ve çor izni verileceği hususları düzenlendiğinden ve mezkur Esaslarda, ücretsiz izinle ilişik temas düzenlemeye düz verilmediğinden 657 sınırlanmış Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen kontratlı personele ücretsiz cevaz verilemez

Soru 6: 657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin 30 haset aşan ifade alması halinde sözleşmesi feshedilir mi?

Yanıt 6: 657 dar Celal Memurları Kanununun 4/B maddesine bakarak istihdam kontratlı personelin 30 günü aşan çor izinleri amacıyla ilgililerin sözleşmelerinin feshedilmemesi gerekmektedir.

Soru 7: 657 sayılı Ihtişam Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel kendisine atananlardan, atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan adayların atamaları tahrip edilir mi?

Cevap 7: Kamu gurur ve kuruluşlarına yerleştirilen fakat bu tarihte askerde olması cihetiyle ataması yapılamayan adayların askerliğini bitirmesini müteakip atanmak üzere yerleştirildiği kurumlara başvurması halinde atamalarının yapılması gerekmektedir

KAPAT X

Soru 8: 657 mahdut Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine bakarak istihdam edilen kontratlı personel, kişi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi halinde amme çekicilik ve kuruluşlarına sınavsız yerine dümbelek dönebilir mi?

Yanıt 8: 657 az Ihtişam Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, özlük isteğiyle sözleşmesini feshetmesi halinde, halel tarihinden itibaren bire bir almanak sürenin geçmesi ve abes tavır bulunması halinde ayrımsız pozisyona yerleştirilmesinin ayrıldığı kurumun takdirinde olduğu; bu personelin tıpkı kurumun farklı benzeri kontratlı personel pozisyonuna veya ayrımlı tıpkısı kurumun her kontratlı personel pozisyonuna yerleştirilebilmesinin ise ilk kez hizmete alınma prosedürüne uyulması kaydıyla istihdamı mümkündür.

Istifham 9: Kamu Personel Seçilmiş Sınavı (KPSS) ile 657 sınırlanmış Ihtişam Memurları Kanununun 4/B maddesine bakarak sözleşmeli personel olarak yerleşen adayın ayrımsız puanı ile vazifeli yerleştirmelerine başvurabilir mi?

Yanıt 9: Kamu Personel Latif Sınavı (KPSS) sonucu ile amme çekicilik ve kuruluşlarına sözleşmeli personel adına yerleşen sözleşmeli personel, yerleştiği benek ile memur yerleştirmelerine başvurabilir.

Istifham 10: 657 sayılı Azamet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen kontratlı personelin pozisyonunda ün değişikliği yapılabilir mi?

Karşılık 10: Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesini tahrip ederek, san değişikliği marifetiyle bambaşka tıpkısı kurumun kontratlı pozisyonuna geçişi benzer değildir. Takkadak, sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin çalıştıkları kurumlarda şan değişikliği şeklinde apayrı bir pozisyona atanmaları, ilk defa hizmete alınma prosedürüne uyma edilmesi kaydıyla mümkündür.

Istifham 11: Eşi hususi sektörde müteharrik 657 dar Çap Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen kontratlı personel için seçme mevzuat düzenlemesi yapılacak mı?

Yanıt 11: Kamu Yararı ve bakım gerekleri bağlamında yapılan yorum sonucunda kontratlı personelin adam durumu nakillerine ait olarak 29 Mart 2009 günlü Resmi Gazetede aranjman mamul olup, kullanılmamış tıpkı aranjman yapılması düşünülmemektedir.

Share: