Ukubet düzlük namzet vazifeli atılmayacak

GELIŞIGÜZEL sıkı cezası düz aday memurun görevine akıbet verilmesini öngören 657 hükmü AYM’ce halel edilmişti. Ä°ptal kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

657 sayılı Kanunda, 2011 yılında öbuğulanmış bir kaç düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemelerden birisi üstelik, düzen bağı cezası kayran namzet memurların görevine sonuç verilmesi idi.

657 sayılı Kanunun 57. maddesinin bir numara fıkrası şu şekildedir:

“Adaylık süresi içinde sıkı cezası almış olanların sıkı düzen amirlerinin teklifi ve atamaya çıkışlı amirin onayı ile ilişikleri kesilir.”

Bu hüküm gereğtafsilatlı, aday işyar, uyarma cezası alsa birlikte görevine son verilmektedir. 2012 yılındaki dosyamızda, bu konuyu detaylı olarak açıklamış ve amirleri uyarmıştık. Söz konusu yazıbile, amirlere direkt uyarı cezası vermeleri yerine yazılı uyartı vermelerini önermiştik. Ancak uygulamada bazı namzet memurlar mağdur oldu. Düzen Bağı cezası alanların görevlerine serencam verildi.

Bu hükmün, Anayasa’ya aykırı olduğu istemiyle def’i tarafından mahkemenin önüne mevrut dosyada, AYM hükmü nakız etmiştir.

Ä°ptal edilen hüküm de, 28 Şubat 2014 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bugünden itibaren 657’nin 57. maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hiçaynı namzet memurun görevine akıbet verilemeyecektir.

Mahkemenin gerekçeli kararı için tıklayınız.

Share: