ÜAK, keyif bilimi lisansiyeri sayılma görüşünü değiştirdi

Üniversitelerarası Kurul, psikologların esenlik bilimi lisansiyeri sayılmasını öngören görüşünü değiştirdi.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), yekpare 26 sene bilahare, 1990 yılında verdiği görüşü değiştirdi.

Memurlar.net olarak, 2014 yılında yaptığımız haberde, kimlerin afiyet bilimi lisansiyeri sayıldığını ele almıştık. Tıklayınız.

ÜAK, 1990 yılında, fen edebiyat fakültelerinden ruhiyatçı yerine çıkışlı olanların sağlık bilimi lisansiyeri sayılması gerektiğine karar vermişti. Bu fikir doğrultusunda birlikte haklarında, 657’nin 36. maddesi hükmü mucibince ayrımsız rütbe uygulanması gerektiği bildirilmişti. Tıklayınız.

Fakat, ÜAK, Deneyimsizlik Bakanlığının başvurusu üzerine, 1990 yılında verdiği görüşü nakız etmiş ve Bili edebiyat fakültesi ruh bilimi bölümü mezunlarının Ruhiyatçı unvanını kullanabilecekleri fakat “Afiyet Bilimi Lisansiyeri” sayılamayacağını kararlaştırmıştır. Tıklayınız.

Keyif personeli amacıyla afiyet bilimi lisansiyeri sayılmak katma 1 merhale verilmesinde, ekleme göstergede ve döner kebap ödemesinde fark yaratmaktadır. 657 dar Yasa 36. maddesinin A-5 bendinde düzlük alan “5Dört sene ve daha çok devamlı efdal öğrenim görenlerden hekim, diş hekimi, baytar hekim, eczacı ile benzeri afiyet bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Dirim Bilimci unvanına topluluk akademik personel giriş paye ve kademelerine tıpkı basamak katılmak aracılığıyla bulunacak adım ve kademelerden hizmete alınırlar.” egemenlik uyarınca, hangi bakım sınıfında çalıştığına bakılmaksızın sağlık bilimi lisansiyerine 1 kademe verilmektedir. Yeniden, mülhak alamet cetvelindeki düzenlemeye göre, afiyet bilimi lisansiyeri sayılanlara 3000 melfuf gösterge verilirken, sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayan esenlik personeline ise 2200 munzam nişane verilmiştir. Eklenmiş göstergeler ise hem maaşa hem da emeklilik maaşına ağırbaşlılık etmektedir.

Üniversitelerarası Kurulun yıllar sonraları vermiş olduğu bu düşün, çokça balaban bir kargaşaya illet olacaktır. ÜAK’ın görüş değiştirmesinin yaratmış olduğu sıkıntıları, geçtiğimiz kamer zarfında ele aldığımız, “YÖK’ün kesim denkliği kararları, KPSS adaylarını mağdur ediyor” antetli haberde ele almıştık.

Haberimize laf bu kat sayı olayda, ilişik emare değişikliğinden dolayı emeklilerin üstelik mütekait maaşlarının değişmesi söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, ÜAK’ın düşünüm değişkliklerinin geçmişi kapsamayacağına dayalı bir ivedi bire bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır.

Memurlar.net’in Notu: SGK duraç adına bu asıl durumlarda geriye çevrilmiş namına namus borcu çıkarmamakta. Hoppadak YÖK’ün kararının kendisine bildirildiği tarihten itibaren yapılacak emeklilik işlemlerinde, 3000 ilişik göstergeye bakarak değil 2200 ekleme göstergeye bakarak emeklilik maaşı bağlanacak.

Share: