Torba takım yani 68/B amacıyla, başvuru yapmalı mıyım?

657 sınırlanmış Kanunun 68/B bendinde meydan düz torba kadrodan çakozlamak üzere başvuru yapmalıyım?

İki hizmet sınıfındaki (EÖHS, SHS) memurlar hariç, amme kurumları hizmet süresi şartını taşıyan memurlarını 1, 2, 3 ve 4. dereceli kadrolara atayabilmektedir.

Yani benzeri amme kurumu, lazım tahsil ve hizmet süresi şartına sahipse, memurunu 1 ila 4 paye arasındaki bir kadroya atayabilir. Bu halde memurun maaşı atandığı bu bakir grup üzerinden ödenir. Bu yapılan atama çeşidine ise maharet anlamda 68/B ataması, vazifeli dilinde ise torba grup ataması denmektedir. Torba kol denmesinin esprisi ise şudur. Memur normalde her 3 yılda tıpkısı merhale atlayabiliyorken, bu halde eğer şartları taşıyorsa aracısız atanabilmektedir.

68/B ataması amacıyla şartlar şu şekildedir:

1- Faziletkâr öğrenim mezunu olması gerekmektedir. Ancak can 2 almanak mezunu ise, aranan bakım süresi şartlarına 2 sene henüz eklenmektedir.

2- a) 1 inci kademeli kadrolardan katma göstergesi 5300 ve elan yukarıda olanlar üzere yeryüzü bir iki 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci basamaklı kadrolardan munzam göstergesi 5300’den bir iki olanlar amacıyla en bir iki 10 sene,
c) 3 üncü ve 4 üncü kademeli kadrolar üzere sunma birkaç 8 yıl,
‘hizmet’inin olması gerekmektedir.

Peki ‘bakım’ kavramından ne anlaşılmalıdır?

i- Kamu kurumlarında, askerlikte sabık sürelerin cümlesi tıpkı sayılmaktadır. Kamu kurumlarında geçirilen sürelerin hangi statüde geçtiği yüce değildir. Söz Gelişi 6 kamer askerlik, 6,5 yıl kamuda müteharrik birinin 68/B hesabında 7 yıl hizmeti varolduğu kabul edilir.
ii- Yükseköğrenim gördükten bilahare hususi sektörde çalışılan sürelerin ise 6 yılı geçmemek amacıyla dörtte üçü dikkate alınır. Söz Gelişi faziletli tahsil gördükten bilahare 12 yıl özelde çalışmış ise 12*3/4= 9 sene hizmeti olacak amma bunun sadece 6 yılı, 68/B’de dikkate alınacaktır. (Fakat memur, Başvekillik ve bakanlıkların sadık ve ait kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve komutan kadrolarına atanacak ise hizmetlerinin cümlesi sayılmaktadır.)

Memur, 68/B’den atanmak üzere başvuru yapmalı mıdır?

68/B’den atanmak idarenin takdirinde olan ayrımsız konudur. Eğer idarenin bu şekilde on paralık uygulaması yok ise başvurarak atanmak olabilir değildir. Fakat idare ara sıra kişileri atamış, bazılarını atamamış ve bu haliyle adalete ehemmiyet vermemiş ise, bu durumda dümen başvurulmalı, huysuz karşılık alındıktan sonradan 60 çağ süresince ülkü açılmalıdır. Açılacak davada, idarenin 68/B atamalarında tıpkı kriterinin olmadığına özen çekilerek, başvuruya sunulan zıt cevabın iptali istenilmelidir.

Share: