Torba kanunda öğretmenlere ilgili eleştiri aranjman(me)

Henüz önce 1739 çevrilmiş Yasa’un 43’üncü maddesinde yapılan yeni düzenlemeyle aday öğretmenlikten soylu öğretmenliğe geçişte yazılı ve yavuklu imtihan getirilmişti. Buna bakarak, namzet öğretmenler, yer birkaç aynı yıl fiilen işlemek ve performans değerlendirmesine bakarak kalburüstü gelmek şartlarını bulmak kaydıyla, yapılacak yazılı ve aday sınava girmeye türe kazanacaklar ve başarılı olmaları halinde bile kökten sürme öğretmen kendisine atanacaklardı.

Aday öğretmenlik süresi böylelikle sınava girmeye adalet kazanamayanlar ile sıkışık iki kez sınavda liyakatli olamayanlar namzet öğretmenler unvanını kaybedecekler ve memuriyetle ilişikleri kesilecekti.

İşte torba kanuna eklenen bire bir değişiklikle (özellik 98) 1739 çevrilmiş Milli Eğitim Bilimi Anne Kanunu’nun 43’üncü maddesinin altıncı fıkrasında düz alan ‘mukayyet ve namzet sınava’ ibaresi ‘bağlanmış ve/yahut aday sınava’ şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle soylu öğretmenliğe atanmada hem yazılı sınav hem dahi sözlü imtihan etme zorunluluğu kaldırılıyor ve idareye takkadak sözlü sınav etme hakkı veriliyor. İdare isterse yazılı dahi yapabilecek. Bu düzenlemenin hangi kadar makul olduğunu ise ant gösterecektir.

Ayrıca, maddeye ‘Öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/yahut isteğe tutkun memleket içi veya diyar dışı saha değiştirmelerine ilişik usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir’ şeklinde ayrımsız anlatım eklenmiştir.

Getirilen yıpranmamış düzenlemeyle hangi yapılmaya çalışıldığını filhakika anlamakta zorlandığımızı hikâyelemek isteriz. İsterseniz kullanılmamış düzenlemeyi anlamakta niye zorlandığımızı izah edelim.

Sözde eskimemiş bire bir düzenleme yapıyormuşçasına 1739 çevrilmiş Yasa’a benzeri hüküm elde etmek 652 sayılı KHK’de meydan alan ifadelerden bilgisiz olunduğu intibaı oluşturmaktadır. Halbuki 652 mahdut KHK’nin atamayı düzenleyen 37’nci maddesinde; ‘…Öğretmenlerin göçüşme vasıtasıyla atamalarında uyulacak ana ilkeler, bozukluk grupları, bakım bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve başka hususlara ilgilendiren usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir…’ hükmü yer almaktadır.

Birbirinden bu şekilde mukavemetsiz aranjman yapılmasının hangi kadar akıllıca olduğunu okuyucularımızın takdirine sunuyoruz. Rastgele iki düzenlemeyi yanında kucak ve eskimemiş yapılan düzenlemenin ne murada hizmet ettiğini izah edin. Edemezsiniz. Çünkü, 652 sınırlanmış KHK’dahi halen var olan düzenleme elan kapsamlıdır.

Ayrıca, 1739 çevrilmiş Kanun’un 46’ncı maddesinde; öğretmenlikte yurdun değişik bölgelerinde görev yapmanın asıl olduğu ile hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgelerarası ünsüz göçüşmesi esaslarının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. O antlaşma siz eskimemiş getirdiğiniz ya bile yapılan düzenlemeyle hangi yapma(ma)evet çalışıyorsunuz?

MEB dayanağı olmayan yönetmeliğe bakarak hoca ataması yapıyor

652 mahdut KHK 2011 yılında yürürlüğe girmiş ve 37’nci maddesi ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilgili yukarıda meydan verdiğimiz köklü düzenlemeleri getirmiştir.

Fakat, 2010 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Metatez Yönetmeliği’nde bibi vacip düzeltmelerin yapılmaması evet bile yönetmeliğin yeniden yazılmaması anlaşılabilir bire bir madde değildir. arada sırada yönetmelikte farklılık yapılmasına rağmen dayanç maddesine dokunulmamasını de anlayamadığımızı nakletmek isteriz. Ümit ederiz kim talimatname yeniden ve bakir ayrımsız mantıkla ele alınır ve muktezi düzeltmeler yapılır.

Bu yönetmeliğin destek maddesine baktığımızda yürürlükte olmayan kanunu görüyoruz. Halbuki medar maddesi tıpkısı yönetmeliğin sunu muhteşem maddesidir. Ancak, yürürlükte kâin ve öğretmenlerin meydan değiştirmesini düzenleyen 652 az KHK’yı ise destek maddesinde göremiyoruz. Antrparantez zemin maddesinde düzlük düz 3797 sayılı Yasa 652 dar KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır. Şayet aksiyon rüyet mantığını değiştirmezsek vay halimize. Beklenti ederiz kim yaptığımız meşruhat defa suret evet. Arada Sırada yâran üzücü söyler, amma cins çokça elan keder.

Daire başkanı yerine kalmanız bakir başkanın vicdanına eskimiş

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını derk etmek için tıklayınız.

Share: