TKGM, sıfır düzenlilik soruşturmasını temenni ediyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hukuken sıfır güvenlik soruşturmasını talep ediyor.

ÖSYM’nin 2020/2 KPSS tercihlerini açıklaması sonrasında, amme kurumları yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıklamaya başladı. Bugün kat sayı tıpkısı izah kendisine MEB’in duyurusunu yayımladık.

Bilindiği için, Kanunuesasi Mahkemesi, 657’e eklenen ve personel atamalarında aranan “güvenlik soruşturması” yapılmasını öngören yasa maddesini 2019 yılı Ara ayında nakız etmişti.

2016 yılı FETÖ darbesi sonrasında yürürlüğe konulan “düzenlilik soruşturması” düzenlemesi, binlerce insanın ailesel kayıtlardan periferi kıygın olmasına sebebiyet vermemesi zımnında, AYM kararı sonrasında kullanılmamış ayrımsız aranjman yapılmamıştır. 2020 yılı Ocak ayında TBMM’ye verilen bu yöndeki aynı kanun düzenlemesi, tepkiler sonrasında ferasetsiz çekilmişti. Düzenlilik bürokrasinin istediği bu aranjman, FETÖ’yle irtibatı olmayan binlerce e muhafazakar insanları mağdur etmişti.

Özetle bilgisiz hazırda, mevzuatımızda, atamalar öncesinde düzenlilik soruşturması yapılmasını öngören ayrımsız aranjman bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Tapu ve Kadastro Umumi Müdürlüğünün, 2020/2 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan, asayiş soruşturması belgesinin doldurmaları istemesi akıllıcasına aynı yönetimsel işlem değildir.

İŞTE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DUYURUSU

Share: