Titr bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri

Unvan bazında, TCDD’de, 399 sınırlanmış KHK’ya tabi kendisine müteharrik sözleşmeli personelin ana ücretlerini yayınlıyoruz.

Bilindiği amacıyla, KİT’lerde etkin sözleşmeli personel, 399 çevrilmiş KHK’ya tabi bulunmaktadır.

Kontratlı personelin maaş hesabı, kerem memurlarından farklıdır. 399’a tabi ayrımsız sözleşmeli personelin sevap kalemleri Ana Ecir, Başarı Ücreti, Bayrılık Ücreti ve Ek Ödemeden oluşmaktadır. Sunma yüce ücret kalemi ise anne ücrettir.

399’a tabi sözleşmeli personelin maaşlarının elbette hesaplanacağına ilişkin olarak 2015 yılında, memurlar.net’te yayımladığımız vukuf üzere tıklayınız.

Gayrı taraftan, KİT’lerde asıl ücretler, kurumdan kuruma değişmektedir.

TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretlerini unvan bazında yolmak amacıyla tıklayınız.

Share: