Tıpkı kayırmacılık hikayesi ve yargının manalı kararı!

Bu yazımızda, benzeri adayımızın başına gelen kayırmacılık hikayesi ve sonucunda yargının verdiği manalı kararı sizlerle paylaşacağız.

Van Yüzüncü Sene Üniversitesi Rektörlüğü, 25 Antrakt 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “YÖK ATI PROJESİ”nin ikinci aşaması olan “Rüçhan ve Özellikli Düz Akademisyen” istihdamı kapsamında, Akarsu Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı’nda “Ekincilik ve Hayvan Biyoteknolojisi Konusunda Himmet Yapmış Tutmak” şartını içeren Dr. Öğretim Üyesi kadrosu ilanına çıkmıştır.

Hakem Heyeti değerlendirilmesi sürecinin böylelikle söz konusu kadroya ilişik kadronun ilan edildiği fakültede Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunan aday atanmıştır. Mezkûr kadroya başvuran adaylardan biri, bulunan atamanın hakkaniyetten ırak olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşımış ve yürütmenin durdurulması istemiyle Van 4. İdare Mahkemesi’nde sorun açmıştır. Bunun sonucunda işaret değerlendirmesi için belirlenen üç jüriden birinin atanan kişinin hem Faziletli Lisans hem da Doktora acele danışmanı olduğu ortaya çıkmıştır. Van YYÜ’nün savunmasında objektifliğe karşıt ve eşine beş altı rastlanır bu duruma esbabımucibe namına ilgili anabilim dalında ayrıksı müderris veya doçent olmadığı ve buna ilişkin kalındığı öne sürülmüştür.

Savunmada ayrıca, davacının işaret dosyasına inatçı kuruntu bildiren biri atanan adayın danışmanı gelmek üzere iki hakem heyeti üyesinin yazdıkları nişane değerlendirme raporlarında çok eş ifadeler düzlük almış ve açık aynı şekilde tamlanan ilan şartı ayrıksı alanlara çekilerek davacının dosyasını eleme zemini oluşturdukları görülmüştür. İki jüri üyesinin pahal görüşüne alın bir hakem heyeti üyesi ise mecmu birlikte ilanda tamlanan şarta ve eserlerinin kapsam ve niceliklerine bakarak denk ayrımsız kıymetlendirme yaparak müddei adayın atanması yönünde olumlu düşünüm bildirmiştir. Davacının cebin savunmasının peşi sıra, Van 4. İdare Mahkemesi uzman incelemesi yaptırılması kararını vermiştir.

Bilirkişi raporunda ise, davada yüz kere vurgulanan konular ayn ardı edilmiş, atanan adayın lehinde tıpkısı sonuca varılmıştır. Dahası, doktora ehliyet ve doktora acele sınavlarında elhak tabii kendisine olması müstelzim danışmanların yargıcılar kurulu üyeliği durumunun, ekip atamalarında bile olması gerektiği savunularak okkalı tıpkı sav ortaya koyulmuştur.

Tamam asıl olması gereken, hakem heyeti üyeleri seçilirken atamayı gerçekleştiren idarenin, başvuran adaylar ile belirlenen hakem heyeti üyeleri arasındaki beklenen akademik ilişkileri tayin etme üstüne azami ilgi göstermesi değil midir? Halbuki, ülfet düzeni bu hat durumlarda idareye eksantrik tıpkı hal üretmekte ve istimara ve değerlendirmenin tek kaygı ve kaygıya meydan bırakmayacak şekilde objektif kendisine yapılmasına olanak sağlamaktadır. Danıştay, aday ile jüri üyesi yahut üyeleri beyninde bir nice ortak yazı ve manifesto çalışması bulunması yerinde, jürinin usule mugayir oluşturulduğuna ve yargıcılar kurulu değerlendirmelerinin objektivite ilkesine hayalet düşüreceğine dayalı dürüst bire bir emare saymıştır (Danıştay 8. Kat 2004/6289E., 2006/735K.). Esasen Danıştay, eğer titr itibariyle yargıcılar kurulu üyesi belirlenemiyor ise zorunluluk halinde jüri üyesinin dışarıdan seçilebileceği sonucuna varmıştır (Danıştay 8. Kat 2019/8119E., 2020/6099K.).

Ehlihibre heyetinin hazırlamış olduğu rapor sonucunda Van 4. İdare Mahkemesi davacının yürütmeyi tevkif istemini itiraz yolu degaje tevessül etmek için reddetmiştir. Bunun üstüne savlayıcı Erzurum Toprak İdare Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulunmuştur. Mıntıka İdare Mahkemesi, yargıcılar kurulu üyesinin atanan adayın efdal lisans ve doktora tez danışmanı olduğundan yargıcılar kurulu üyelerinin seçiminde afakilik ilkesine aykırı davranıldığını görmüştür. Son namına, atanan adayın atanmasına ait işlemin değişmez yerine yürütmesinin durdurulması kararı verilmiştir. Kararın Van YYÜ Rektörlüğü vasıtasıyla uygulayıp uygulanmayacağı ise zaaf konusudur.

Share: