Tıpkı camide sunma fazla 8 yıl çalışılabilecek

Ilmek İşleri Başkanlığı aynı camide görev yapılabilecek arka sınırı 8 sene kendisine belirledi.

Din İşleri Başkanlığı tayin ve ünsüz göçüşmesi yönetmeliğini 17 Haziran tarihi itibariyle değiştirdi. Riyaset, yönetmeliğin 19. maddesinde hak tıpkı başkalık yapmış ve uygulama üzere dahi bire bir arızi konu getirmiştir. İlgili ahkâm şu şekildedir:

8 YILINI DOLDURAN CAMİ GÖREVLİSİ BU KISTASLARA BAKARAK VADI DEĞİŞTİRECEK

“(4) Bu maddede belirtilen nedenler dışında, cami görevlilerinin düzlük değiştirmelerine anne koyulmak üzere illerde yer müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin ilişkin bulunduğu müftü karışma ilkokul kişiden oluşan bire bir Kıymetlendirme ve Göçüşme Komisyonu kurulur. Bu komite; fariza yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin kayran değişikliğini temas sene Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara bakarak gerçekleştirir:

a) Düz değişiklikleri benzeri kol camiler arasında oluşmak üzere öncelikle bire bir ilçe içre, vadi bulunamaması halinde il süresince, devlet süresince birlikte düzlük bulunamaması halinde iller arası yapılır.

b) Personelin talebi halinde üst gruptaki camiden zir gruptaki camiye meydan değişikliği yapılabilir.

c) İl içi kayran değişiklikleri bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen esaslar dikkate alınarak valiliklerce; devlet dışı kayran değişiklikleri ise Başkanlık marifetiyle yapılır. İl içi düz değişikliklerinden evvel genel ağ ortamında Başkanlıktan düşünüm alınır.

“Cami görevlilerinin yer değişikliği

GEÇİCİ YÖN 7(1) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki kıstaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden fariza yaptığı camide yirmi beş yılını tamamlamış olanların saha değişiklikleri, 2014 yılı Haziran-Eylül döneminde; yirmi yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2015 yılı Haziran-Eylül döneminde, on ilkokul yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2016 yılı Haziran-Ilkgüz döneminde yapılır. Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki süreye bakarak zorunlu yer değişiklikleri ise 2017 yılından itibaren yapılmaya başlanır ve sürelerin hesaplamasında 1 Haziran tarihi ana alınır.”

DEĞERLENDİRME

Bu eskimemiş hükme bakarak, 25 yılını dolduran cami görevlinin fariza yeri 2014 yılı Haziran Ilkgüz döneminde değiştirilecektir.

20 yılını tamamlayanların fariza yeri ise 2015 yılı Haziran- Ilkgüz döneminde değiştirilecektir. 15 yılını tamamlayanların yer değişikliği ise 2016 yılında yapılacaktır.

Görev yaptığı camide 8 yılını dolduranın görev yeri ise 2017’den itibaren değiştirilecektir.

Share: