Temel Mahkemesi kararına göre memurlara mali ifa yapılabilir mi?

Bir haddinden fazla personelin iptila ettiği konuların başında Esas Mahkemesi kararına bakarak henüz önceki çeşitli kanunlara göre ödenen mali hakların hoşgörüsüz gelip gelmediğidir.

666 dar KHK’nin munzam 12’nci maddesine göre ek ödemesi olan birçok kurumun ek ödemelerini düzenleyen hükümlerin 14/1/2012 tarihinden geçerli olmak için yürürlükten kaldırılması düzenlenmekteydi. Bu kurumların personeli dosdoğru olarak Temel Mahkemesi’nce bu egemenlik iptal edildiğine bakarak, mülhak ödemeleri düzenleyen hükümler yürürlükten kaldırılmamış oluyor ve yapılan munzam ödemeler dahi mankafa gelmiş oluyor diye niteleyerek düşünmeye başlamıştır.

Keşki bu ahkâm düşünüldüğü kabilinden kavrayışsız gelmiş olsaydı birlikte mülhak ödemeleri düşürülen personelin evet bile kaldırılan personelin ekleme ödemeleri vurdumduymaz getirilmiş olsaydı. Ancak, kapsam düşünüldüğü kadar değildir. Bunun sebebi de Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümemesinden kaynaklanmaktadır.

Konuyu örnekle yayımlamak gerekirse; 666 çevrilmiş KHK ile 5502 mahdut Kanun’un 28’inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten giderilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda etkin memurlara ödenmekte olan ikramiye ve aşkın çalışma ödemeleri sona erdirilmiştir. Ancak, bu kurumda 666 az KHK öncesinde çalışanlara ise 14/1/2012 tarihi bakımından hesaplanmış olan ikramiye ve aşkın mücahede ödeme tutarları ödence olarak ödenmeye başlanmıştır. Esas Mahkemesi kararından sonra 5502 çevrilmiş Kanun’un 2 ve 4 üncü fıkralarının düşüncesiz gelmesi kadar bire bir buut söz konusu olmayacağından bu ödemelerin tekrar eskiden olduğu kabil ödenmesi gibi değildir. Bu uzanım ayrıksı kurumlar amacıyla da geçerlidir.

Polisler ilgi edin hayatınız kararabilir

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını intikal etmek amacıyla tıklayınız.

Share: