Teknisyen pozisyonu için yöre lisans mezunu olma şartı kondu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kontratlı personel alımında teknik adam pozisyonuna uygulayımcı düzeyinde itmam şartıyla ilana çıktı!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi vasıtasıyla 30 Teşrinisani 2021 tarihinde farklı alanlarda doğmak için bütün 16 sözleşmeli personel pozisyonu ilan edilmiştir.

söz konusu pozisyonları incelediğimizde; 2 sayı teknisyen pozisyonunda “Çay Eksperliği veya Öz Tarımı ve İşleme Teknolojisi civar lisans programından yürümek.” Şartı ile “Ortaöğretim Kurumlarının Araba Teknolojisi Alanının Bilgisayarlı Araba İmalatı Dalından ve Araba civar lisans programından peyda olmak” şartına yer verildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere, Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara yapışık cetvele göre; Teknisyen pozisyonlarına başvuracak adayların “Alanıyla ait genişlik az lise dengi mesleksel beceri tahsil görmüş girmek.” Şartını taşıması gerekmektedir.

Buna göre Teknik Adam öğrenimine göre mesleksel tıpkısı dal öğrenim olan yöre lisans programı mezunlarının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanına başvurması ilgilendiren kişilerin Uygulayımcı pozisyonunda Teknisyen adına istihdamına sebebiyet verebilecektir.

Bu çerçevede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Tekniker unvanlı pozisyonda lise dengi mesleki maharet öğrenim görenlere başvuru şansı verilmesinin henüz makul tıpkı uygulama olacağını düşünüyoruz.

Share: